Ikke færre end 18 voksne pladshjorte vil skovejer og vildbiolog Egon Bennetsen fotodokumentere under hjortehøringen d. 24. august 2016. Alle optaget i 2015 og i et område på 2000 ha.

Af Redaktionen

I forbindelse med den igangværende kronvildtdebat og som oplæg til kronvildthøringen på Christiansborg den 24/8 har vildtbiolog og skovejer Egon Bennetsen sendt nedenstående fotos af i alt 18 pladshjorte. Alle optaget på et 2000 ha stort område i Hjardemål Klit i Thy.

Han vurderer, at de alle er fra ca. 7 år og opefter.

Der var i området mindst fire, fem hjorte, det ikke lykkedes ham at optage. Omvendt garanterer han ikke for, at der ikke er en enkelt genganger i de 18 fotos.

Fotokvaliteten er præget af, at fotos er taget fra de videoer, som Egon Bennetsen de sidste 20 år har optaget i samme område, og som siden 2010 er lagt på youtube.

Se mere: Video af kronvildt

Egon Bennetsen er kun bekendt med, at de to øverste af de nedenstående hjorte – fotograferet under brunsten i 2015 – er nedlagt i den efterfølgende jagtsæson, der i området indledes d. 1. november og slutter d. 31. januar.

De to nedlagte hjorte blev senere opmålt til hhv. 198,0 og 191,1 CIC point

1184345678 9 10 11 1213 14 15 16 17

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »