Danmarks Jægerforbund går solo i Vildtforvaltningsrådet i forhold til de øvrige grønne organisationer.

Af Redaktionen

Formanden for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen mener ikke, der er behov for at undersøge sammenhængen mellem kobber og råvildtsygen yderligere …

Ifølge referat fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet mener formanden for Danmarks Jægerforbund (DJ) Claus Lind Christensen ikke, der er behov for yderligere undersøgelser om kobbers betydning for vildtsundheden.

De øvrige grønne medlemmer af Vildtforvaltningsrådet ønsker derimod konsekvenserne belyst.

Det er cirka 10 år siden de første døde rådyr blev fundet på Fyn, der forsigtigt sat menes at have mistet størstedelen af sin råvildtbestand. Men årsagen til den såkaldte råvildtsyge blæser stadig i vinden, selv om sygt og dødfundet råvildt andre steder i landet har givet anledning til at tro, at råvildtsygen ikke længere kun er et fynsk fænomen. Ingen har endnu været i stand til at føre bevis for den egentlige årsag til sygdommen.

Men svineproducenternes store udledning af kobber, som hober sig op på markerne, har i lang tid været under mistanke. F.eks. dør får, hvis de græsser på marker, der er gødet med store mængder svinegylle, der indeholder tungmetallet kobber.
Alligevel har mistanken ikke givet anledning til at se nærmere på de konsekvenser, som det ikke nedbrydelige tungmetal har på f.eks. hare og råvildt.

På mødet i Vildtforvaltningsrådet den 13. september 2012 var kobber ellers på dagsordenen. Det kan man læse på Naturstyrelsens hjemmeside.

Det var især en artikel af biolog Søren Wium-Andersen, bragt i Aktuel Naturvidenskab, som havde sat fokus på svineproduktionens store udledning af kobberholdig svinegylle. Artiklens konklusioner blev sammenholdt med et notat fra DTU-Veterinærinstitut, som havde set nærmere på undersøgelser vedr. kobber og markvildt gennemført af DTU.

På den baggrund mente formanden for Danmarks Naturfredningsforening, at der var behov for flere undersøgelser af kobbers indflydelse på bl.a. markvildtet. Også Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Dyrenes Beskyttelse (DB), samt Friluftsrådet ønskede mere viden om kobbers påvirkning af markvildtet.

Kun DJs formand Claus Lind Christensen stemte, som den eneste grønne organisation, imod ønsket om flere undersøgelser til belysning af kobbers indflydelse på bl.a. råvildtsygen. (se udvalgsmedlemmer nederst i denne artikel)

På baggrund af Rådets bemærkninger konkluderede Vildtforvaltningsrådets formand Anders D. Lassen, “at en del af rådet finder det afklaret, at der ikke er en sammenhæng mellem råvildtsygen og kobber, mens den anden del af rådet finder det uafklaret.”

Senere er det kommet frem, at rådet havde modtaget to udgaver af rapporten fra DTU-Veterinærinstituttet om spørgsmålet. En første udgave uden forskernes konklusioner, den anden med forskernes konklusioner. Naturstyrelsen havde, af endnu ikke oplyste årsager, valgt at fjerne væsentlige konklusioner. Det er en menneskelig fejl, hævdes det. Lyt til nedenstående klip fra DR

Gå frem til 1.35.26

Rapporten med konklusioner blev i sin fuldstændige form først fremsendt til medlemmerne af rådet d. 7. december 2012.
På basis af rapporten mente samtlige grønne medlemmer af rådet, at kobbers indflydelse på bl.a. markvildtet skulle undersøges yderligere

Men Jægerforbundet stemte sammen med landbruget og Skovforeningen imod og bremsede dermed for tiltaget.

Derfor vil Netnatur meget gerne høre formand Claus Lind Christensens argumentation for, hvorfor Jægerforbundet valgte at gå solo i forhold til de øvrige grønne organisationer.
På hvilket grundlag kan det afvises, at kobber ikke har indflydelse på råvildtsygen?

Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet indtil 31. marts 2014

Formand Godsejer Anders D. Lassen
Danmarks Jægerforbund Formand Claus Lind Christensen
Danmarks Naturfredningsforening Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
Landbrug & Fødevarer Godsejer Lars Hvidtfeldt
Landbrug & Fødevarer Husmand Henrik Bertelsen
Dansk Ornitologisk Forening Christian Hjorth
Dansk Skovforening Godsejer Niels Iuel Reventlow
Dyrenes Beskyttelse Dyrlæge Bjarne Clausen
Friluftsrådet Cand. scient, Friluftspolitisk konsulent Trine Skov

Svaret fra Claus Lind Christensen

Hele spørgsmålet omkring kobber er ganske komplekst, og har været behandlet i Vildtforvaltningsrådet flere gange. Her har DJ naturligvis været med til at foretage en vurdering, og på baggrund af de forelagte informationer er det vores faglige vurdering, at der ikke er noget som tyder på en sammenhæng mellem kobber og den klassiske fynske råvildtsyge (kronisk diarré og afmagring).

På nuværende tidspunkt mener vi derfor ikke, at det vil være formålstjeneligt at sætte yderligere undersøgelser i gang vedrørende råvildt og kobber.

I relation til forvaltningsplaner for agerhøne og hare deltager DJ aktivt i det igangsatte arbejde. Her er det DJ’s forventning, at kobberspørgsmålet kan komme i spil som en mulig faktor.

Her har DCE har opgaven i relation til at udforme projektet og DJ vil naturligvis bidrage med al tilgængelig ekspertise.

Med venlig hilsen
Claus Lind Christensen
Formand/President

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »