Forberedelserne til den næste revision af de danske jagttider er i gang. Dansk Ornitologisk Forening kæmper ved forhandlingsbordet mod jægernes ønsker om jagt på flere sårbare fuglearter …

Af Pressemeddelelse om Fugle & Natur, dof.dk

Hvert fjerde år skal jagttiderne på fugle og pattedyr i Danmark revurderes og fastsættes af miljøministeren. Næste gang i 2018.

– Vi har naturligvis vores egne ønsker om fredning af udvalgte fuglearter, men det drejer sig også om at forhindre jægernes ret vidtgående ønsker om at genindføre jagten på flere sårbare arter, som vil blive negativt påvirkede af jagt, siger Hans Meltofte, formand for DOFs Naturpolitisk Udvalg.

Danmarks Jægerforbund (DJ) ønsker jagten genindført på en lang række fuglearter: Mørkbuget knortegås, hjejle, storspove, enkeltbekkasin, ederfuglehunner, stor og toppet skallesluger samt sildemåge, svartbag og sølvmåge.

– Jagt på knortegæssene vil medføre, at arten igen bliver så sky, at fuglene vil holde sig på lang afstand af mennesker med, hvad det betyder af forringede oplevelsesmuligheder for befolkningen, siger Hans Meltofte til Fugle & Natur.

Bestanden af mørkbuget knortegås er i øvrigt slet ikke i fremgang længere. Bestanden er siden topårene i 1993-95 reduceret fra ca. 315.000 til omkring 200.000 individer, dvs. en tilbagegang på 35 %. Det skyldes primært faldende ynglesucces på ynglepladserne i arktisk Rusland.

Langsom bestandsomsætning

De fleste vadefugle blev fredet i 1982. Begrundelsen var, at vadefugle har en langsom bestandsomsætning og derfor egner sig dårligt til jagtlig udnyttelse, samt at mange fredede vadefugle blev skudt, fordi arterne er svære at kende fra hinanden.

– De argumenter holder stadig for både spover og hjejler. Hvis der genindføres jagt i Danmark, vil det undergrave bestræbelserne på at få de langsomt reproducerende vadefugle fredet i de få lande indenfor udbredelsesområdet, hvor de stadig jages, siger formanden for DOF’s naturpolitiske udvalg.

Også når det gælder enkeltbekkasin, ederfugl samt arterne stor og toppet skallesluger, vil DOF stå op imod jægernes argumenter i den afgørende fase frem mod revisionen af jagttiderne i 2018.

 

Facebook kommentarer
Del gerne artiklen hvor du ønsker...