Vildbiolog Egon Bennetsen fik lørdag aften svar på 13 fremsendte spørgsmål rettet i et åbent brev til Danmarks Jægerforbunds hjortevildtpolitik. Dialogen mellem Bennetsen og DJ fortsætter

Af Redaktionen

Netnatur.dk har kontaktet vildtbiolog Egon Bennetsen for at få hans kommentarer på Jægerforbundets svar, som han fik tilsendt på email lørdag aften kl. cirka 18.30.

Spørgsmål og svar kunne samtidig læses på forbundets hjemmeside og kort tid efter også på Netnatur.dk, som rejste spørgsmålene i et såkaldt åbent brev, da Egon Bennetsen fandt det vigtigt at inddrage offentligheden i de fremsendte spørgsmål samt de efterfølgende svar, som han varslede, ville blive offentliggjort på Netnatur.dk

Spørgsmålene og de tilsendte svar har allerede rejst ekstraordinær stor debat på bl.a. Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark

Flere har desuden henvendt sig til Netnatur-redaktionen for at spørge ind til næste step i den dialog, der nu endelig er opstået mellem Danmarks Jægerforbund og vildtbiologen Egon Bennetsen, som i en række artikler på Netnatur.dk har redegjort for hvorfor han mener, at forslaget om arealbegrænsing og kort tids jagt på kronvildt i brunstperioden ikke vil føre til indfrielse af de mål, som Vildtforvaltningsrådet har formuleret mht flere ældre hjorte i bestanden.

Læs også:

Egon Bennetsen

Den nordjyske vildtbiolog og skovejer oplyser, at han i øjeblikket arbejder på en replik for så vidt angår de 13 spørgsmål, men at der vil gå lidt tid inden han er klar med svar på alle 13 spørgsmål/svar.

Han oplyser endvidere, at Jægerforbundets besvarelse blev fremsendt pr. mail fra Jægerforbundets pressechef, der havde valgt at sende svarene under overskriften ”13 spørgsmål til professoren”.

Herunder bringes – jfr. de aftalte vilkår for den etablerede dialog mellem forbundet og vildtbiologen – den mail, som Jægerforbundet sendte til Egon Bennetsen og efterfølgende Egon Bennetsens svar på samme.

Også fremtidige svar og spørgsmål relateret til de fremsendte spørgsmål vil blive offentliggjort på Netnatur.dk

 

Jægerforbundets pressechef:

Godaften Egon

Så er der svar fra Mads Flinterup og Danmarks Jægerforbund:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2016/svar-til-egon-bennetsen/

Kan du have en god aften – foran computeren

Har du spørgsmål en anden gang, så besvarer vi dem selvfølgelig. Du skriver eller ringer bare.

Du behøver ikke at bruge Michael Sand og Netnatur som mellemmand. Faglig uenighed er en ærlig sag, og med 90.000 medlemmer er vi vant til at håndtere uenighed.

Vi ville såmænd godt have svaret på dine spørgsmål på vores hjemmeside, hvis du have stilet dem til os fra begyndelsen af. Det interesserer jo mange.

Så hvis du i fremtiden vil i offentlig dialog med DJ, så gå dog til manden selv (os) i stedet for igennem Netnatur.

God weekend.

Med venlig hilsen

Torsten Lind Søndergaard
Pressechef

 

 

Egon Bennetsen svar til pressechefen

Goddag Torsten

Tak for svar på de 13 spørgsmål til Mads Flinterup.

At Mads åbenbart internt anses for at være professor, forklarer måske i nogen grad hans og DJ`s verdensfjerne, teoretiske tilgang til hjortevildtforvaltning.

Da jeg ikke, som DJ er: ”støttet af en mindre administrativ organisation på ca. 55 medarbejdere” går der nok et par dage før replikken foreligger.

Jeg forstår ikke, hvorfor du urigtigt antyder, at jeg har sendt spørgsmålene til DJ gennem Netnatur?

Spørgsmålene er sendt direkte til Mads Flinterup med Cc til formanden.

Derefter er de offentliggjort på Netnatur.dk.

Jeg kan imidlertid orientere dig om, at jeg ikke tilbragte lørdag aften ved computeren.

Derimod tog jeg i skoven for at fortsætte dokumentationen af kronhjortebestanden i området, herunder at dokumentere, hvor nemt det er at nedlægge de største hjorte i brunsten.

Som et tegn fra oven lykkedes det til fulde.

Et kvarter efter at jeg havde forladt bilen ”skød” jeg denne kapitalhjort. På 100 m. 20 min. før solnedgang.

Min pointe kan du måske gætte dig til?

S1250016

Nordjysk kapitalhjort optaget lørdag aften d. 3. september 2016. Foto: Egon Bennetsen.

Når jeg vælger at bringe mine artikler på Netnatur frem for DJ`s hjemmeside, er det fordi jeg godt kan lide åbne medier, der lader meninger brydes. Desuden når jeg med Netnatur ud til en langt bredere læserskare.

Sluttelig synes jeg Netnaturs hjemmeside er lysår foran DJ`s. med hensyn til opsætning og indhold.

Men jeg skal nok sende Kim en mail, når mine hjortevideoer fra 2016 bliver lagt på YouTube.

NB: Som adviseret i mailen om de 13 spørgsmål, vil svaret blive offentliggjort på Netnatur.

Med venlig hilsen
Egon Bennetsen, vildbiolog/skovejer

 

 

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »