– Vi opfordrer til anvendelse af  dansk opdrættede fugle, lyder det fra Bæredygtig Jagt, som reaktion på den kritik, som hjemmesiden Gylle.dk har rejst vedr. import af æg og levende fugle til udsætningsjagt …

Af Redaktionen

Sammenslutningen ”Bæredygtig Jagt”, som består af Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug er kommet i kridthuset på hjemmesiden Gylle.dk.

Her påpeger journalisten og forfatteren Kjeld Hansen, at der mangler væsentlige oplysninger i Bæredygtig Jagt’s kampagne for udsætningsjagten.

“… ikke et ord om importen af rugeæg og levende fugle” skriver han bl.a. efter gennemgang af tilgængelige importoplysninger fra Traces, der er EU-kommissionens kontrolsystem for handel med husdyr.

Journalisten undrer sig over, at man ikke oplyser “at denne såkaldt bæredygtige jagt er baseret på en årlig import af op til 429.860 fasanæg og 207.240 skydefugle.”

En selvmodsigelse?

Bæredygtig udsætningsjagt kan i sig selv virke som en selvmodsigelse, vil flere måske hævde, eftersom man ikke høster af naturens selvproducerende overskud.

Udsætningsjagt kan dog godt praktiseres “rimelig bæredygtig”, påpeger journalisten.

Forklaringen er, at en lang række danske jagtvæsner  – med tilladelse fra Naturstyrelsen – indfanger fasaner efter jagtsæsonens afslutning. Fasanerne anbringes i store volierer, hvor hønerne lægger æg, som indsamles og udruges af rugehøns eller i rugemaskiner. Sidst på foråret eller i begyndelsen af sommeren slippes hønerne og avlskokkene fri og dermed kan hønerne stadig nå at få et kuld selvudrugede kyllinger på vingerne.

De kyllinger, der er udruget af f.eks. dværghøns, men som oftest i rugemaskiner, udsættes hen på sommeren og en stor del af dem nedlægges i jagtsæsonen. Når foråret kommer, starter man forfra med indfangning af overskudsfugle.

Denne form for udsætningsjagt kan altså ifølge journalisten godt betragtes som bæredygtig.

“Jægeren ‘låner’ fasanhønerne i naturen, lader dem lægge nogle æg og slipper dem ud igen. Næsten helt naturligt og vel rimelig ‘bæredygtigt'”, fremføres det på Gylle.dk

Kendt debat

Men hvad sker der med bæredygtigheden, når fasanerne importeres fra landende omkring os? Enten som æg eller levende fugle? Kan jagten da stadig betragtes som bæredygtig?

Det er det spørgsmål, som hjemmesiden Gylle.dk retter fokus på i artiklen: ” Bæredygtig jagt kræver massiv import af fasanæg og skydefugle”

Læs mere på: Gylle.dk

Internt i jægerkredse er debatten velkendt. Også her debatteres der hvornår bæredygtighedsprincippet knækker?

Sker det allerede, når man supplerer udsætningen med fugle opdrættet fra naboreviret? Eller er det først, når man henter æg og kyllinger fra andre egne af landet? Eller er det, når transporten krydser landegrænser, at grænsen for bæredygtighed i bogstaveligste forstand er nået?

Viden om: Reglerne for jægeres salg af vildt

Ifølge Gylle.dk bliver rugeæggene især importeret fra Frankrig og Polen, men også fra Tjekkiet, Holland, Norge og USA. Levende fugle hentes også i Frankrig, Polen og Holland.

Det er dog ikke kun selve bæredygtighedsprincippet og importen af æg og fugle, som artiklen fokuserer på. Det er også den mærkningsordning, som de tre organisationer bag sammenslutningen har valgt at anvende.

” Vi kan på den baggrund markedsføre og sælge vildtet som et premium-produkt til selv de mest kritiske forbrugere”

Journalisten undrer sig over, at den kritiske forbruger tilsyneladende ikke bliver oplyst om, at der under denne mærkningsordning også sælges fuglevildt, som er baseret på import af æg og levende fugle.

Brug danske fugle

Netnatur.dk har forsøgt at få en kommentar fra  Bæredygtig Jagt på de spørgsmål, som artiklen Gylle.dk udløser.

Det har dog endnu ikke været muligt, men fra projektleder Mette Holm, fra Holm Kommunikation A/S, som er er tilknyttet Bæredygtig Jagts sekretariat, har vi modtaget følgende:

“I EU er import lovlig, hvis reglerne er overholdt. Vi (Bæredygtig Jagt, red.) bakker derfor op om myndighedernes kampagner for at reglerne på dette område bliver overholdt, så vi tror ikke, der sker ulovlig import (smugling) af fugle i større mængder.

I Bæredygtig Jagt opfordrer vi desuden til, at opdræt af fugle til jagt sker i Danmark på baggrund af dansk materiale og under de høje danske dyreetiske standarder.”

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »