Offentlig finansieret information, får et beklageligt skær af foreningspolitisk propaganda. Det hævder kendt læserbrevsskribent, som konstaterer, at NST misinformerer i aktuel falkesag

Læserbrev: Rene Rask Buun, fmd. Dansk Falkejagt Klub

Helt som forventet genoptager Dansk Ornitologisk Forening (DOF) deres rituelle stammedans idet de den 17. april udsendte  endnu en alarmerende melding om trusler for de ynglende vandrefalke på Møns Klint .

Det kendetegner disse tilbagevendende pressemeddelelser, at de ukritisk viderebringes af sensationslystne medier, og at de oftest ender op i fuldstændig ubegrundede anklager imod falkeopdrættere eller falkonerer. Det nye er, at man i år vælger at tilføre nyheden lidt droner og et mindre fly .

Lad mig straks slå fast, at ingen begræder vandrefalkenes manglende ynglesucces mere end falkonererne, så på det punkt er vi helt på bølgelængde med DOF!

Det helt utilgivelige i dette års skrækhistorie er imidlertid, at jeg kan dokumentere, at Niels Peter Andreasen bevidst taler usandt om vandrefalkenes aktuelle ynglestatus.

Til TV øst udtaler han således :” at der ikke kommer nogen vandrefalkeunger på Møns Klint i år og at begge par på klinten er blevet jaget væk”. Den triste nyhed bringes den 17. april om eftermiddagen af TV øst.

Læs også: Yderst sjældne rovfugle skræmt væk fra Møns Klint – ingen unger i udsigt

Som særlig udpeget af DOF og som en meget betroet naturovervåger ansat af Naturstyrelsen er det ubegribeligt, at Niels Peter Andreasen vil viderebringe sådanne Fake news, når han bevisligt  selv dagen forinden glædesstrålende har meddelt de øvrige ornitologer i hans personlige netværk, at nu er der: ”Godt nyt fra Møn med et rugende vandrefalkepar ved Sækkepiben”.(under en km fra det sted, hvor falkene holdt til ved Møns Klint red.)

Han har altså haft rigelig tid til at vende tilbage til TV Øst og korrigere de fejlagtige udtalelser, men beslutter af en eller anden grund bevidst at misinformere offentligheden.

Det der skulle have været en offentlig finansieret sober information om naturovervågning, får pludselig et beklageligt skær af foreningspolitisk propaganda, som ikke klæder hverken Niels Peter Andreasen, DOF eller Naturstyrelsen.

Det er den slags løgne og fortielser, der ville bringe en miljøminister i store vanskeligheder, så det bliver  yderst interessant at se, hvordan Naturstyrelsen vil håndtere dette åbenlyse tillidsbrud.

En anden ting vi meget gerne vil have information om fra Naturstyrelsen, er de særlige instrukser og betingelserne, der er anført i den tilladelse, som er udarbejdet i forbindelse med den etablerede videoovervågning.

Vi undrer os nemlig meget i falkonerkredse over, hvordan DOF overhovedet har fået opsat deres nyerhvervede overvågningsudstyr uden at bortskræmme de ynglende falke, når de tilsyneladende har så svært ved overhovedet at få dem sikkert lokaliseret ?

Opsætning af videoovervågning tæt på rederne og den fortsatte tilstedeværelse af dette udstyr, kan ud fra vores mangeårige erfaringer med rugende falke i voliere, være ligeså stressende og forstyrrende for falkene som én paraglider 100 meter oppe over klinten.

Derfor bør der iværksættes en nærmere undersøgelse der kan klarlægge, om det i virkeligheden er en utilsigtet hændelse udført af de betroede naturovervågere, der har skræmt falkene på flugt, eller det er andre uheldige forhold.

Som vi ser det må lysten til at overvåge alt intensivt og videreformidle det, aldrig komme forud for beskyttelsen af falkene. Man må gerne være nysgerrig, men man skal altid være kritisk.

Lad os derfor nu blive forskånet for DOF´s gentagne forsøg på at sætte andre i gabestok på et tvivlsomt grundlag, og samtidig ihærdigt ophøje sig selv til naturens øverste instans.

Sidste sommers vendetta imod falkeopdrættere besvarede vi også med et læserbrev og den tekst er desværre mere aktuel end nogensinde, så læs venligst den uddybende information om vores synspunkter i  “DOF´s troværdighed i frit fald ” fra august 2016.

Tænk hvis DOF ligesom ornitologer i resten af verden omsider kunne samarbejde fordomsfrit med falkonererne i Danmark, anerkende deres berettigelse som BirdLife international og UNESCO gør det og dermed få et stærkt kompetenceløft til den værktøjskasse, der skal medvirke til at bevare og genoprette den natur vi alle så inderligt ønsker os mere af.

NETNATUR sendte d. 18. april en mail til NST, som kan ses herunder. Vi har d.d. 19.april ikke modtaget svar, men har oplysninger om at svaret behandles

18. april 11.45

Kære NST

Netnatur.dk bringer senere på dagen et læserbrev, hvoraf det fremgår, at NST tilsyneladende taler mod bedre vidende, når det hævdes, at falkene på Møns Klint er jaget væk. Læserbrevs-skribenten skriver bl.a. følgende:

” TV øst udtaler han:” at der ikke kommer nogen vandrefalkeunger på Møns Klint i år og at begge par på klinten er blevet jaget væk”

Netnatur.dks spørgsmål lyder derfor: Er ovenstående udtalelse i overenstemmelse med de oplysninger, som NST er i besiddelse af, da de udtaler sig i sagen?

Læserbrevsskribenten hævder ligeledes, at det opstillede overvågnings-udstyr ved ynglepladserne måske kan være årsagen til, at falkene er forsvundet. I tilsendte undres skribenten sig over “ … hvordan DOF overhovedet har fået opsat deres nyerhvervede overvågningsudstyr uden at bortskræmme de ynglende falke, når de tilsyneladende har så svært ved overhovedet at få dem lokaliseret ?

Netnatur.dks spørgsmål lyder derfor: Er NST overfor medierne i stand til at udtale sig om årsagen til, at falkene er forsvundet … eller er der forhold i sagen, som bør undersøges mere grundigt inden NST konkluderer på årsagen og evt. på et ubegrundet grundlag udpeger en eller flere syndebukke.

At falkene er forsvundet er i øvrigt er forhold, som skribenten giver udtryk for, at han beklager meget.

Håber at høre fra Jer ASAP

 

 

 

 

 

Facebook kommentarer
Del gerne artiklen hvor du ønsker...