Der ønskes mere kontrol over afskydning af kronhjorte og står det til Jægerforbundet, skal danske jægere fremover sende en SMS, når de har nedlagt en hjort …

Af Redaktionen

– Jeg har betinget mig, at måden, man indrapporterer på, bliver så simpel og enkel at forstå som muligt, lyder det fra Jægerforbundets Lars Jensen, der er en af arkitekterne bag det nye udspil fra Den Nationale Hjortevildtgruppe. En gruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet som bl.a. har fået til opgave, at se på hvordan den danske kronvildtbestand kan opnå en højere andel af gamle hjorte.

Overfor ønsket om flere gamle hjorte over otte år står kritikerne, der hævder, at andelen af gamle hjorte i den danske bestand slet ikke er belyst tilstrækkeligt. Der mangler ganske enkelt overblik, hævdes det. Det skal der til før det giver mening at tale om tiltag, der er vanskelige at måle al den stund, at man ikke kender udgangspunktet i tilstrækkelig grad.

Overblik mangler

Den Nationale Hjortegruppe ser ud til at erkende, at der mangler overblik. Derfor foreslås det nu, at jægerne straks efter nedlæggelsen af en hjort skal sendes en SMS. Dermed kan man opnå overblik over hvor mange hjorte der nedlægges og hvor de nedlægges. Foto skal vedlægges, så man også kan vurdere hjortens alder, så godt som det nu kan lade sig gøre ud fra et vedhæftet foto.

– Det skal afklares præcist hvordan det kan gøres, men det vil sandsynligvis blive via en app til din smartphone eller lignende. Og de, der ikke råder over den mulighed eller er i tvivl om fremgangsmåden, må søge hjælp hos andre, forklarer Lars Jensen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, som i dag bringer en længere artikel om udspillet fra Den Nationale Hjortevildtgruppe.

Danmarks Jægerforbund tror på, at et tvunget indrapporteringssystem kan være et vigtigt redskab for at opnå målet om flere gamle hjorte i den danske kronvildtbestand.

– Dette indrapporteringssystem vil også være med til at give Naturstyrelsen og alle os andre et retvisende indblik i, hvor mange hjorte der nedlægges, og hvad størrelse de har. En del skeptiske jægere har stillet spørgsmålstegn ved værdien af de data, vi har om de nedlagte hjorte i dag. Med denne rapporteringspligt får både de og alle vi andre syn for sagen, lyder det fra Jægerforbundets repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe.

Det står uvist om SMS indrapporteringen, hvis den bliver indført, også vil blive taget i brug i tilknytning til afskydning af andre vildtarter.

Ønsket om en kontrolleret og målbar afskydning er grundtanken i den adaptive vildtforvaltning, som bl.a. Danmarks Jægerforbund er varm fortaler for.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »