banner_985x232_nyvraa

Af dn.dk

I Danmark er vildsvin fredløse og må derfor gerne skydes. Det har de officielt kunnet, lige siden forhenværende miljøminister Svend Auken (S) satte gang i debatten i 1995 ved at sige, at såfremt vildsvin ikke kunne holdes inde i indhegnede skove eller dyreparker, kunne de aflives.

Baggrunden for vildsvinenes fredløshed skal findes i frygten for, at de vildtlevende vildsvin kan få negative konsekvenser for eksporten af danske tamsvin.

Det er stadig mistanken om smittefaren for svinepest, der kommer vildsvinene til last i dag.

Frygten for svinepest

– Svineproducenterne er bange for, at vildsvin kan være bærere af svinepest og smitte deres tamsvin, hvilket vil ødelægge eksportmuligheder og koste mange penge, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

– Men faktisk har erfaringer fra tidligere tilfælde vist, at tamsvin blev smittet med svinepest via deres foder, og derfra er smitten faktisk omvendt sket fra tamsvin til vildsvin, siger Bo Håkansson med henvisning til bl.a. rapporten (pdf) ‘Wildrisk’.

Svinepest smitter primært via foder eller ved direkte kontakt dyrene imellem, men i dag er der kommet godt styr på foderet.

– Og så er der ikke kontakt mellem tamsvin i lukkede stalde og vilde vildsvin, så begrundelsen for, at vildsvin må skydes i Danmark, er temmelig dårlig, siger Bo Håkansson.

Fordele og ulemper

At have vildsvin i den danske natur er der både fordele og ulemper ved.

På den ene side er svinene geniale naturplejere, der laver skovforyngelse og skaber en større botanisk rigdom i skovbunden, når de går og vender jorden med deres tryner.

– Men vildsvinene vender ikke kun jorden i skovene, men de kan også plyndre en kartoffelmark fuldstændigt og dermed ødelægge høsten. Det er altså ikke bagatel-skader, forklarer Bo Håkansson.

Derfor vil det være nærliggende at se på, hvordan man kan fordele goderne i form af de øgede jagtindtægter, der vil være ved at afsætte kød fra vildsvin, til at kompensere landmænd for tab forårsaget af vildsvin.

I dag gives næsten udelukkende kompensation for tab, der er forårsaget af ulve.

Plads til det vilde

Med en ny kampagne forsøger Danmarks Naturfredningsforening at formidle værdien af den vilde natur til befolkningen og rejse spørgsmålet, om vi har plads til det vilde?

Besøg kampagnen “Plads til det vilde” på DN’s hjemmeside, hvor du bl.a. kan quizze om vild natur og vinde udstyr fra Fjällräven til en værdi af 10.000 kroner.

LÆS OGSÅ: Fakta om svinepest og ricisi

 

Facebook kommentarer
Del gerne artiklen hvor du ønsker...