Planterne får den bedste start på dyrket og pløjet jord. Dyrket og pløjet jord har en god næringstilstand og er som regel nogenlunde ren for græsser

Af Redaktionen

I stubjord kan du plante direkte i stubjorden uden forudgående jordbehandling. De øverste centimeter af stubjorden er gennem den forudgående vækstsæson blevet delvist renset for spiringsdygtige frø.

En pløjning kan betyde at antallet af spiringsdygtige frø i det øverste jordlag forøges. Er der meget kvikgræs på arealet, kan der eventuelt foretages en sprøjtning med Roundup mindst 14 dage før plantning. I løbet af den første vækstsæsonen kræver stubjorden yderligere renholdelse.

Græsdækket jord kan med stor fordel pløjes. Pløjningen skal foretages i god tid før plantning. Jorden skal have lidt tid til at sætte sig. Pløjningen vil bringe spiringsdygtige frø op til overfladen. Sørg for at få renholdt rettidigt.

Stærkt græsdække

På lettere jorder med meget stærk græsdække kan en dybdepløjning være gavnlig. En dybdepløjning kræver specialmaskiner og er derfor relativ dyr. Især i forbindelse med vildtplantninger, hvor det ofte drejer sig om små arealer. Inden der foretages dybdepløjning skal der tages kontakt til det lokale museum.

Dybdepløjning er en stor trussel mod fortidsminder, og er i dag ikke let at opnå en tilladelse til.

Anlæggelse af vildtplantninger på stærkt skrånende udyrkede arealer med græs og urter – arealer der ikke kan jordbehandles – kræver meget intensiv renholdelse efter plantning.

Ved manglende renholdelse vil vildtplantningen i mange tilfælde klare sig dårligt på sådanne arealer. Arealer, der har været græsdækkede i flere år, kan være beskyttede enge eller overdrev og må derfor ikke tilplantes. Dette kan opklares ved en henvendelse til kommunen.

En omhyggelig forberedelse af arealet har meget stor betydning for i hvor høj grad plantningen lykkes. Omhyggelig forberedelse giver også planterne den bedste start, du har nemmere ved at renholde arealet, og du kan undgå en del problemer med musegnav.

Derfor er omhyggelig forberedelse en rigtig god investering!

Behandling af planterne

Behandlingen af planterne ved modtagelsen og under selve plantningen er meget vigtig for planternes overlevelse. Rødderne, der står for optagelsen af vand og næring, er kun ganske få celler tykke og tørrer derfor hurtigt ud. Blot et par sekunder i sol og vind kan svække plantens vitalitet i betydelig grad.

Modtagelsen af planterne

Du får planterne leveret i en plantesæk. Hvis sækken holdes uåbnet, og stilles køligt og i skygge, kan planterne opbevares i sækken i 2-3 uger. Hvis du lukker sækken op ved leveringen for at kontrollere leverancen, skal du være opmærksom på, at lukke sækken tæt til. Rul det øverste af sækken tæt sammen og brug tape for at lukke den effektivt. Vandtabet fra planterne i sækken vil være minimalt. Du skal selvfølgelig undgå at lave huller i sækken.

Planter i indslag

Hvis sækken går i stykker, eller hvis du først planter mere end 2-3 uger efter modtagelsen, skal planterne “slåes ind” ved, at der graves en rende i mindst et spadestiks dybde på et køligt og skyggefuldt sted.

Plantebundterne åbnes, og planterne fordeles, så de alle kan få direkte kontakt med jorden. Toppen af planterne skal helst pege skråt mod nord.

indslag

Hvis du vander planterne i indslaget, så sikrer du dermed en god kontakt mellem rødder og jord.

Rødderne dækkes godt til med jord. Et stykke over rodhalsen dækkes med løsnet jord. Rodhalsen er stedet, hvortil plantens rod har været dækket med jord. Træd jorden til omkring planterne, uden at beskadige rødderne.

Du bør sikre dig, at du kan genkende de enkelte arter, når du skal til at plante.

Planterne skal behandles korrekt under plantningen

Planternes rødder tåler ikke at blive udsat for sol og tør vind. Plantningen foretages derfor bedst i fugtigt, overskyet og vindstille vejr. Plantningen foretages bedst i frostfrie perioder fra først i november til sidst i april.

Under plantningsarbejdet skal planterne hele tiden beskyttes mod udtørring. Planterne opbevares og transporteres bedst i en fugtig lærredssæk, en plantekasse eller en spand med lidt fugtigt jord i bunden.

Planterne må ikke opbevares i vand. Vand vil skylle gavnlige lerpartikler og svampe af de fine rødder. Rødderne skal blot holdes fugtige.

Planterne skal tages direkte fra sækken, plantekassen eller spanden og sættes direkte ned i plantehullet. Du må ikke lægge planterne ud i rækker for så bagefter at gå rundt og plante dem.

Hvordan du planter planterne

Alle plantens rødder skal ned i jorden. Det har tidligere været almindeligt at studse planternes rødder, hvis de var lange – men lad være med det. Nye undersøgelser viser, at plantens overlevelsesevne nedsættes markant, hvis rødderne studses.

Brug hellere lidt mere tid på at lave et større plantehul og husk at alle rødderne skal ned i jorden – ellers går planten sandsynligvis ud.

plantehul

Skrippe-plantning i et plantehul.

De fleste foretager en såkaldt skrippe-plantning. Det kan forgå med en almindelig spade. Du træder spaden lodret ned, med spadens ryg pegende væk fra dig. Herefter trækker du spaden og jorden lidt op mod dig selv. Ryggen af spaden skal lave en pæn lodret væg. Her sætter du planten ned.

Sørg for at alle rødder ligger pænt ned i hullet. Planten sættes med rodhalsen 3-5 cm under jorden. Du løfter spaden op og træder jorden godt til omkring planten. Kontroller at planten sidder godt fast ved at trække forsigtigt i toppen af planten.

Når du laver plantehullet, må du ikke vrikke med spaden, så du laver et timeglasformet hul. Så kan du ikke træde jorden ordentlig til omkring plantens rødder – der vil være luft omkring rødderne – og planten vil med stor sandsynlighed dø.

I sidste artikel behandles selve vedligeholdelsen af beplantningerne.

LÆS OGSÅ: Vildtplantning 1

LÆS OGSÅ: Vildtplantning 2

LÆS OGSÅ: Vildtplantning 3

LÆS OGSÅ: Vildtplantning 5

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »