Hvilke Netnatur.dk-artikler om ulve fik størst opmærksomhed i 2018, der på flere områder blev et skelsættende år. Ikke bare for den danske, men også den europæiske debat om den voksende bestand af ulve

Af Redaktionen

Årets mest omdiskuterede danske ulve-sag blev ikke overraskende den ulovlige nedskydning af en midtjysk ulv.

Sagen blev dækket som en drabssag af den danske presse, men på Netnatur.dk blev det alligevel nedenstående artikel fra d. 22. januar 2018, der strøg til tops, som årets mest læste danske ulve-artikel.

https://www.netnatur.dk/hvad-koster-det-at-nedlaegge-en-ulv-ulovligt/

Dog tæt fulgt af nyheden om, at den ulovlige nedlæggelse blev optaget på video af en naturfotograf, som var på det helt rigtige/forkerte sted på det helt rigtige/forkerte sted, netop da ulven blev skudt fra en bil.

https://www.netnatur.dk/ulvedrab-er-optaget-paa-video/

Skød ulv for at forsvar sin hund

Ulovlig nedlæggelse af ulve er ikke kun et emne, der tiltrækker sig stor opmærksomhed i Danmark. Også i Sverige blev nedlæggelse af ulv uden for den officielle jagttid fulgt intenst af de svenske medier.

Jægeren hævdede, at han skød og dræbte ulven for at forsvare sin hund. Men kunne man nu også stole på jægerens forklaring, lød det store medie-spørgsmål igen og igen ?

Spørgsmålet om jægerens troværdighed blev under et tre dage langt retsmøde behandlet af Tingsrätten i Södertälje, som kom frem til, at manden vitterligt havde skudt ulven for at forhindre et angreb på sin hund.

Dermed blev den svenske jæger frifundet i sagen, som ulve-kritikere mener aldrig burde være rejst og som ulve-tilhængere frygtede kunne danne præcedens og i terorien gøre ulven i Sverige fredsløs.

https://www.netnatur.dk/jaeger-frifundet-for-at-skyde-ulv-efter-saesonens-ophoer/

Ulv ved Skagen

Ulven ved Danmarks ende fik også stor opmærksomhed og nedenstående link leder til en artikel, som blander sig i toppen over de mest læste Netnatur-artikler om ulve i året 2018.

DCE bekræfter nu, at der er set ulv ved Skagen, men da nyheden om ulv ved Skagen første gang udgik fra bl.a. Netnatur.dk udløste det en række reaktioner, da flere mente, at det slet ikke var en ulv, der var set i udkanten af byen. Det var en bortløben hund.

Et vidne, der havde været helt tæt på “ulven” og som ufrivilligt var blevet taget til indtægt for hendes oplevelse blev efterfølgende i tvivl om, hvad det var, hun havde set i pandelygtens skær i udkanten af den populære ferieby.

https://www.netnatur.dk/ulven-ved-skagen-opleves-ikke-farlig/

En gennemgang af en række dyrebøger ledte hende dog frem til, at det ikke, som først antaget, var en ulv, men derimod en guldsjakal, hun havde stået overfor på få meters afstand.

Guldsjakalen er en af de nye arter, der har indtaget Danmark og arten er flere gange konstateret syd for Limfjorden, men bortset fra kvindens iagttagelse, er den endnu ikke bekræftet nord for fjorden.

Ulve og børn

De danske ulve betragtes som en del af en fælles europæisk bestand og derfor er der særlig stor interesse for andre landes oplevelser med den voksende bestand af ulve.

Det helt overordnede budskab fra ulvekyndige rundt omkring i Europa har været, at ulve ikke er farlige for mennesker.

Dette budskab har et særdeles godt afsæt i statistikken, da der i nyere tid kun kan bekræftes ganske få alvorlige sammenstød mellem ulv og mennekser.

Men frygten for ulve sidder dybt i folkesjælen og da en ulv begyndte at optræde frygtløst i bebyggede områder i Sverige, tog myndighederne ingen chancer. Ulven blev nedlagt og denne nyhed strøg også ind på Netnaturs top-10 liste over årets mange opdateringer om ulve.

https://www.netnatur.dk/ulv-nedlagt-for-at-undgaa-overfald-paa-boern/

De svenske myndigheders handling sendte et helt nyt signal til debatten om ulve.

Når ulve, der i Sverige er udsat for regulering via jagt og dermed burde være mere sky, alligevel nedlægges, da de menes at udgøre en trussel for børn i bynære områder, er der måske noget i fremstillingen af ulve, der er lidt fortegnet.

Den konklusion var der flere, som kom frem til og nedlæggelsen af ulven ved Stokholm gav ny næring til debatten om ulvens påståede farlighed overfor mennekser.

De danske forskere på området fulgte trop og anbefalede herefter, at danske børn ikke legede i skoven uden opsyn. Om dette budskab var begrundet eller ubegrundet, er der stadig flere meninger om. Men i det mindste kunne forskerne fralægge sig ansvaret, hvis og såfremt en dansk ulv mod forventning alligevel skulle angribe et barn.

Ulv angreb børn

I Polen, i et område med en meget tæt bestand af ulve, fik debatten om ulve og børn ekstra næring, da en ulv blev nedlagt kort tid efter, at den i to forskellige situationer havde bidt to børn. Ingen af børnene led dog overlast og blev udskrevet fra hospitalet samme dag.

https://www.netnatur.dk/ulv-nedlagt-efter-paastaaet-angreb-paa-to-boern/

Kvinde dræbt under vandring i ulveområde

En af årets mest læste ulve-opdateringer er nyheden fra efteråret 2017 om, at en britisk kvinde var dræbt af ulve under en vandretur i Grækenland.

Kort tid før kvinden døde, ringende hun til sine børn og fortalte, at hun blev forfulgt af nogle vilde hunde. Dette var det sidste man hørte til kvinden, der betragtes som en erfaren tracker.

Kvindens efterladenskaber blev efterfølgende undersøgt af myndighederne og i følge denne redaktions informationer kom man frem til, at det var ulve og ikke vilde hunde, der stod bag angrebet.

Denne konklusion er dog i en række indlæg på de sociale medier blev anfægtet, og blandt de forklaringer, der har været fremført, som den egentlige årsag til kvindens død, har været nævnt ulvehybrider og naturligvis vilde hunde.

I området skulle der være en del blandinger mellem ulve og hunde, og måske var det disse, som stod bag de voldsomme knoglebrud, som undersøgelse ellers hævdede ikke kunne stamme fra hunde. De kunne kun stamme fra ulve.

Debatten om årsagen til at den britiske kvindes død i Grækenland, vil sikkert stadig bølge frem og tilbage, da et evt. europæisk ulveangreb med døden til følge, er enestående i nyere tid.

https://www.netnatur.dk/kvinde-draebt-ulv/

Hvilke artikler blev læst mest indenfor Natnaturs.dks kategorier ulv og ulv i Danmark? Det kan ses i denne oversigt, der dog nødvendigvis ikke er en oversigt over de mest væsentlige debatter om ulve.

Hunde dræbt i tysk have

Er der delte meninger om årsgen til den britiske kvindes død, var der ikke så meget skriveri om den tyske ulv, der dræbte to hunde bag et havehegn i en mindre tysk by.

Ulven blev nemlig nedlagt tæt på området og den opsigtsvækkende adfærd kunne forklares med, at ulven var syg.

https://www.netnatur.dk/to-hunde-draebt-bag-havehegn/

Ulvene i Tyskland har særlig stor interesse for danskere, da den danske ulvebestand er grundlangt på tysk indvandring og det er sikkert forklaringen på, at angrebet på de to hunde skriver sig ind på listen over de meste læste ulveartikler i 2018.

Den påståede polsk-tyske ulvetransport

I 2018 fik en ældre og meget omdiskuteret ulveartikel atter opmærksomhed, da der i overraskende stort opfang blev linket til en artikel, hvor Netnatur citerer et tysk jagtmedie, som hævder, at illegal transport af polske ulve er afsløret ved grænsen til Tyskland.

Artiklen pustede til mistanken om, at de danske ulve er transporteret til landet – og at de ikke, som antaget, er etableret på baggrund af en naturlig indvandring.

Den tyske nyhed løb Europa rundt, da transport-terorien også lever i andre europæiske lande. Herunder ikke mindst i Sverige og Norge, hvor mange endnu stiller spørgsmålstegn ved de lange vandringer, som de første ulve i det sydlige Skandinavien skulle have tilbagelagt for at komme fra syd til nord.

Store præmier til dem, som kan finde beviserne for den påståede ulovlige udsætning, er dog aldrig blev indløst.

Tilsvarende er der også mange, der hævder, at den polske ulvetransport alene er et rygte opstået, da et parti cykler af mærket Steppeulv blev opsnappet af den tyske grænsekontrol.

Den tyske chefredaktør for det mere end 100 år gamle jagtmedier har dog efter udgivelsen af den stærkt omdiskuterede artikel fastholdt, at ulvetransporten har fundet sted.

Bekræftes kan historien dog ikke, da tysk politi afviser den ulovlige transport.

Dermed bygger antagelsen alene på den tillid, som man har til jagtmediet og dennes redaktør.

Valgte det gamle jagtmedie med den højtuddannede chefredaktør virkelig, som det f.eks. er antydet af Danmarks Jægerforbund, at fabrikere en falsk nyhed ? Eller taler det tyske jagtmedie virkelig sandt?

https://www.netnatur.dk/tysk-politi-stopper-en-illegal-transport-med-

Ulv på Sjælland

I den lange debat om ulve i Danmark, har det ofte været fremført, at danskere øst for Storebælt mangler forståelse for den jyske situation med ulve.

Sjælland har ingen ulve, og derfor gør øboerne regning uden vært, når de hævder, at Danmark – læs Jylland – naturligvis skal have en bestand af ulve – med de udfordringer det nu engang medfører i form af bl.a. begrundet eller ubegrundet frygt for børn og husdyr.

På Netnatur.dks.top-10 liste finder man således en opdatering fra d. 1. april 2018, der konstater, at der nu er  opstået basis for en mere ligevægtige debat om ulvens fremtid i Danmark.

Sjælland har fået ulve, lød det og denne nyhed blev der naturligvis straks kogt politisk suppe på.

Et dansk parti i Folketingen forlangte ligefrem afstemning om fortsat EU-medlemskab, så ulven kan skydes efter et danExit

Hvor vidt ulven har benyttet sig af Øresundsbroen eller den har taget svømmeturen over Øresund, må stå hen i det uvisse. Også dette kunne man læse i den populære aprils-nar, der tillige og helt uden hold i virkeligheden citerede Den Københavnske Borgerrepræsentation for at foreslå strømførende færiste i asfalten på den svenske side af broen.

https://www.netnatur.dk/ulv-konstateret-paa-sjaelland/

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...