Syd for grænsen er den egyptiske gås i stadig fremgang. Og også her i Danmark ser vi nilgåsen i stigende antal, og tilmed yngler den også herhjemme

Af Redaktionen

Nilgåsen – også kaldet egyptisk gås – blev første gang registreret i Danmark i 1983. Siden har den smukke fugl været i uafbrudt fremgang i Nordeuropa.

Fremgangen i bestanden sker på trods af, at nilgåsen på europæisk plan helst skal betragtes gennem de kulinatiske briller, da den som invasiv art må reguleres hele året.

LÆS OGSÅ: Nilgåsen i fremgang

Det første sikre ynglefund af nilgås I Danmark skete i 2000 ved Haderslev. I 2009 blev der konstateret 7-8 ynglelokaliteter, fortrinsvis i Sønderjylland.

Som andre gæs trækker nilgåsen hvert år sydpå, og i Sønderjylland har man set flokke på op til 30 fugle. I milde vintre kan gæssene dog også finde på at overvintre i Danmark. Der er tidligere set så store flokke som 60 individer ved Rødkærsbro i Midtjylland.

Nilgåsen er naturligt hjemhørende i Afrika, nærmere bestemt syd for Sahara og Nildalen i Egypten.

De vilde bestande i Nordeuropa er ikke gæs, som er ude af kurs men derimod undslupne fugle fra fangenskab i bl.a. lande som Holland.

Nilgåsen er meget territorial i modsætning til vore hjemhørende gåsearter, og med sin aggressive adfærd, fortrænger den andre fugle. Det er således ikke usædvanligt, at der kun optræder ét gåsepar i én hel sø!

Nilgåsen er også aggressiv over for andre arter – bl.a. svaner og blishøns. Den kan endvidere også krydse sig med vores hjemhørende gravand, som den er beslægtet med.

LÆS FAKTA: Bekæmpelse af Nilgås

Nilgåsens biologi

Nilgåsen er cirka 70 centimeter lang og har et vingefang på omkring 120 cm. Den vejer mellem 1,5-2 kilo. Den er er let genkendelig med sin brogede fjerdragt og dens tydelige mørkebrune øjemaske.

Nilgåsen har en mørk plet på bugen og på hver vingeoverside findes et stort, hvidt felt. Benene er lange og blegrøde.

Der er ikke umiddelbart nogen forvekslingsmulighed med andre fugle.

Nilgåsen lever af frø, korn, græs, skud af afgrøder (majs, hvede, havre, lucerne), og andre terrestriske planter samt alger og vandplanter. Ligeledes spiser den orme og insekter.

Nilgås lever ved søer, på enge og lignende fugtige steder.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »