De ca. 6,6 millioner jægere i Europa bruger tilsammen ca. 120 milliarder eller i gennemsnit ca. 18.000 kroner på jagt hvert år.

En ny rapport er på gaden, og der er tale om den største samling af viden om værdien af friluftsliv og naturbrug i Europa nogensinde. Niels Kanstrup, se www.danskjagtakademi.dk, der har været dansk koordinator på projektet, giver her en kort præsentation. De ca. 6,6 millioner jægere i Europa bruger tilsammen ca. 120 milliarder eller i gennemsnit ca. 18.000 kroner på jagt hvert år. Tager man de 6,2 millioner fuglekikkerne og 24 millioner lystfiskerne med, er beløbet på ca. 300 milliarder. Fra 1996 til 2006 faldt antallet af jægere i EU med 12-15 %, mens antallet af fuglekikkere steg med 17 %.

Der er færrest af denne type af naturbrugere i lande, hvor staten ejer og forvalter naturen. Fuglebestandene er gået mindst tilbage i lande, hvor ejerforhold overvejende er privat. Disse og mange andre oplysninger stammer fra en netop offentliggjort rapport, der er udarbejdet af den britiske konsulent Anatrack under det såkaldte UNWIRE-projekt og finansieret af EU.

Projektet undersøger en lang række aspekter af friluftsliv og naturbrug, herunder både jagt, lystfiskeri og fuglekikkeri, i alle EU-lande. Det baserer sig på en spørgebrevsundersøgelse, hvor også danske NGO’er og myndigheder har været adspurgt. Der er tale om en meget omfattende samling af denne type af viden, og der har ikke tidligere været foretaget nogen tilsvarende undersøgelse i Europa, mens der i Nordamerika har været meget mere fokus på værdien af rekreativ udnyttelse af naturen.

Datagrundlaget stammer primært fra spørgebreve, og i en række tilfælde er der tale om skøn, bl.a. af hvor mange penge den enkelte naturbruger spenderer på sin interesse. De samlede beløb er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men størrelsesordnen er der næppe tvivl om. Og noget tyder på, at danske jægere ligger i midterfeltet, når det gælder udgifter til jagt. Her ved vi, at jægerne i 1999 i gennemsnit brugte ca. 12.000 kroner på jagt (den så kaldte Hans Peter Hansen-undersøgelse), hvilket stemmer nogenlunde overens med de 18.000 kr. som fremgår som gennemsnit for alle EU-jægere i 2007.

Undersøgelsen sætter ikke bare fokus på brugerne, men også på naturen. Her fremhæves spørgsmålet om naturforarmelse og betydning ikke bare af EU’s naturfredningsstrategier, men særligt landbrugspolitikken, der har langt den største indflydelse.

Undersøgelsen påviser værdien af lokales deltagelse i naturforvaltningen og samarbejdet mellem organisationer, og den konkluderer helt konkret, at mulighederne for at iagttage fugle er bedst, der hvor ornitologerne har samarbejde med jægerne. Tilsvarende viser den, at vilkårene for jagt er bedst, når jægerne arbejder sammen med andre organisationer. Rapporten kan findes her.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...