For at forhindre spredning af kvægtuberkulose, foreslår den engelske regering at reducere grævlingebestanden med 70 % over de fire næste år

Af Redaktionen (d. 22. juli 2011)

Den engelske miljøminister, Caroline Spelman, gav forleden et go-ahead for et pilotprojekt der indebærer en kraftig regulering af grævlingebestanden på farme i Sydvestengland, begyndende næste sommer.

Begrundelsen er at kvægtuberkulose, en sygdom der bæres og spredes af grævlinge, er i stærk fremgang i England og Wales.

Sidste år blev mere en 25.000 stykker kvæg slået ned, hvilket kostede skatteyderne over en halv milliard kroner.

Hvis forsøget er en succes, vil en større indsats der dækker mere end 1. 3 million hektar engelsk landbrugsjord blive igangsat.

Planen er at et korps af udvalgte jæger vil blive udstyret med licens til at skyde mindst 35.000 grævlinge hvert af de følgende fire år, i alt 140.000 grævlinge, for at nedsætte risikoen for at overføre tuberkulosen til kvæget.

Det er målet at op til 70 procent af Englands 200.000 grævlinge skal skydes i løbet af den foreslåede 4 årige periode.

Spelman indrømmer at nedskydning af grævlinge er et kontroversielt emne, men slår samtidig fast at hun tror at det er den rigtige vej frem.

Miljøforkæmpere er gået til modangreb mod planen under påstående af at den kontrollerede regulering vil efterlade tusindvis af grævlinge anskudte og lemlæstede.

Partiet Labour er også imod planen og mener at hele projektet kun er en kortsigtet politisk manøvre for at skaffe stemmer og at projektet ikke vil have nogen langtidseffekt i forhold til ønsket om at udrydde kvægtuberkulosen.

En tilladelse til at regulere grævling blev bremset af den tidligere regering, men i løbet af foråret er den sat på dagsordenen igen i en omarbejdet version, og det ser nu ud til at der kan vindes flertal for den fordi udgifterne betales af landmændene og reguleringen foretages af udvalgte jægere.

Regeringen insisterer derfor på at tiden er kommet til at iværksætte planen og undgå unødig ventetid og yderligere spredning af tuberkulosen.

Miljøministeren slår fast at en effektiv vaccine mod tuberkulose der kunne gives til grævlinge er mange år væk, og at hun derfor var fast besluttet på at tillade en regulering med våben.

Hendes endelige beslutning vil blive taget efter en 9 ugers høringsperiode og en mere detaljeret plan for hvordan licenserne skal uddeles. Herunder skal der tages stilling til hvilke forholdsregler der skal tages i forhold til at jage om natten med lys.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »