Under jagt med rovfugle blev der i alt nedlagt 41 stykker fuglevildt. DOF ser dog stadig kritisk på falkejagt og hold af rovfugle

Af Redaktionen 

I en leder i medlemsbladet Fugle beklager Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening, at antallet af rovfugle i bur er steget markant de seneste to år.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i udsendt pressemeddelelse. I samme skrivelse henvises der til, at der under dansk falkejagt blev nedlagt i alt 41 fugle i sæsonen 2018/19.

Udbyttet fordelte sig på 15 gråænder, 12 agerhøns, 8 fasaner, 4 krikænder, 1 troldand og 1 husskade.

Det viser Miljøstyrelsens statistik over falkonerens obligatoriske indberetninger. 

Muligheden for jagt med rovfugle blev indført i efteråret 2018 trods protester fra DOF.

DOF påpegede bl.a., at det ville betyde en kraftig stigning i antallet af rovfuglehold og rovfugle i bur.

Nu viser opgørelsen en stigning på 30% på to år for alle udenlandske arter under et.  

– For slagfalk og brunskuldret våge er antallet af fugle bag tremmer på to år således øget med henholdsvis 69% og 38%! Den øgede interesse og dermed flere fugle i bur slår også igennem for fx amerikansk tårnfalk, lannerfalk, berberfalk og rødhalet våge, skriver DOF-formanden.

I september 2019 besluttede miljøminister Lea Wermelin ikke at ændre Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti ellers havde lagt op til. 

Der var planer om en række lempelser, så falkonerer fremover kunne gå på jagt med naturligt forekommende arter i Danmark, som f.eks. duehøg, vandrefalk og jagtfalk.

DOF roser ministeren for tilkendegivelse og udtrykker håb om, at hold af rovfugle helt afvikles, og jagt med disse igen forbydes.

DOF påpeger, at det af naturligt forekommende arter sidder 262 fugle i bur. Heraf udgør jagtfalke og vandrefalke tilsammen 90%.

Det fremgår også, at de 151 jagtfalke fordeler sig på kun 2 ejere.

Miljøstyrelsen har på spørgsmål fra DOF oplyst, at fugleholdsbekendtgørelsen ikke lægger loft over, hvor mange fugle man må holde eller producere og heller ikke forhindrer opdræt og eksport, hvis reglerne for handel med disse arter overholdes.

I udsendte pressemeddelse kommer DOF ikke ind på hvorfor foreningen finder det særlig problematisk, at rovfugle holdes i fangeskab sammenholdt med hold af burfugle som f.eks. papegøjer og sangfugle.  

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »