Mere end hver femte buk nedlægges indenfor 20 meter og 75% nedlægges på under 100 meters afstand. Det viser undersøgelse gennemført på Netnatur.dk


Af Redaktionen 22. maj 2016

Interessen for ballistik og kuglefald ved lange skudhold er efter flere ting at dømme stigende. Men når det gælder bukkejagt, er behovet for fladtskydende rifler ikke særlig aktuelt.

Kun 7,1% i undersøgelsen – gennemført på Netnatur.dk i 2008 – svarede, at den sidste buk, som de nedlagde, var mere end 150 meter borte. Ved skud på korte hold skal jægeren ikke korrigere for kuglefald og kan blot holde ”lige på”! Mest overraskende er det dog, at forholdsvis mange bukke nedlægges på kloshold.

22,7% svarede, at den sidste buk, som de skød, blev skudt på under tyve meters afstand. Går vi ud fra, at brugernes sidste nedlagte buk tegner et retvisende billede af den samlede afskydning, viser det sig, at 75,9% af bukkene nedlægges på under 100 meters afstand.

Altså at tre ud af fire bukke skydes indenfor 100 meter, hvilket svarer til den afstand, som mange vælger at indskyde deres riffel på.

Undersøgelsen gennemført blandt Netnaturs brugere går tilbage til 2008. Men om der i dag nedlægges flere bukke på længere hold, end der gjorde dengang, kan der i mangel af tilsvarende materiale kun gisnes om

 

Som i alle andre undersøgelser er der dog en række forbehold. Bl.a. kan man ikke umiddelbart konkludere, at Netnatur.dk brugerne udgør et repræsentativt udsnit af samtlige danske bukkejægere. Måske er jægere, der søger nyheder og information om jagt  på nettet, lidt mere interesserede i jagt end jægere i almindelighed. Man skal trods alt aktivt søge ind på en jagtside.

Såfremt denne formodning holder vand, er det nærliggende at antage, at de særligt interesserede jægere også bruger mere tid på begrebet jagt. Måske smitter det igen af på den tid, som de bruger på træning, vedligeholdelse af udstyr og information om hvornår en chance er en chance og hvornår den ikke er.

Selvtillid er afgørende

Med træning og viden kommer nemlig selvtilliden og selvtillid er afgørende, når en chance skal udnyttes. At denne kæde af sammenfald slår igennem i undersøgelsen kan ikke bevises, men heller ikke udelukkes.

Derfor kunne en lignende undersøgelse gennemført blandt jægere, der er mindre aktive, måske have givet et andet resultat. Med til forbeholdende skal også medregnes aldersfordelingen blandt de Netnatur.dk brugere, som deltog i undersøgelsen.

Såfremt disse ikke udgør et repræsentativt udsnit af den samlede danske jægerskare, kan dette måske trække fordelingen af skudafstande i en misvisende retning. Endelig kan det ikke udelukkes, at f.eks. jægere, der nedlægger bukke på lange hold, skyder forholdsvis mange bukke på langt hold og derfor tegner sig for et større udbytte, end undersøgelsen rent faktisk afslører.

Hvis vi f.eks. havde bedt jægerne angive skudafstandene til et større antal nedlaget bukke, ville vi måske ende op med et andet og mere retvisende billede. Men da denne metode sandsynligvis er mere usikker, da den beror på jægernes langtidshukommelse, valgte vi at basere undersøgelsen på den buk, som vi formoder står skarpest i erindringen, nemlig den sidste nedlagte.

Svarene på spørgsmålet fordelte sig som nedenstående:

Sidst jeg nedlagde en råbuk, skød jeg den på 0-20 meters afstand : 22.7%
Sidst jeg nedlagde en råbuk, skød jeg den på 20-60 meters afstand : 21%
Sidst jeg nedlagde en råbuk, skød jeg den på 60-100 meters afstand : 32.2%
Sidst jeg nedlagde en råbuk, skød jeg den 100-150 meters afstand : 16.9%
Sidst jeg nedlagde en råbuk, skød jeg den på over 150 meters afstand: 7.1%

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »