Det er muligt at udlægge 30% af Danmarks Natur som beskyttet. Det konkluderes i ny rapport fra DCE, som Danmarks Naturfredningsforening har bestilt

Af Redaktionen

EU har som erklæret mål at skabe beskyttet natur på 30 % af landarealet. Men hvilke landområder kan udlægges til beskyttet natur i Danmark?

Det viser DCE r

LÆS også:

NATUR I DANMARK – HVOR MEGET ER DER?

” DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har på opdrag fra Danmarks Naturfredningsforening lavet en analyse af, hvor det ud fra en videnskabelig prioritering ville gavne biodiversiteten mest at udlægge 30 % af Danmarks landareal til beskyttede områder, heraf 10 % som strengt beskyttede områder.”

Det skriver 

Forslagene fokuserer på de områder, som er vurderet til at være vigtige for sårbare arter i Danmark og på de områder, som allerede er i offentligt eje eller ønskes udtaget som en del af klimapolitikken.

Forskerne anbefaler desuden at strengt beskyttede områder bliver udpeget i de vigtigste naturområder for truede arter.

Samtidig påpeges det at store, sammenhængende naturområder bør opprioriteres.

Dette kan give optimale rammer for pladskrævende dyr og planter, og fremme “naturlige processer knyttet til kystdynamik, hydrologi og græsning”.

Kyst og afgræsning

Der vil ifølge den nye rapport være en betydelig synergi mellem flere beskyttede områder og en positiv effekt på klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser med de foreslåede arealer.

Forskerne anfører i rapporten, at der er lang vej til, at Danmark har disponeret 30% af landarealet til beskyttede områder, heraf 10% til strengt beskyttede områder.

Forskernes analyse viser i rapporten, at det er muligt. Men rapporten peger også, at det kræver både politiske mål, tilpasset naturbeskyttende lovgivning og investeringer, som kan betale offeromkostningerne ved at opgive dyrkningsformål til fordel for beskyttet natur.

RAPPORT

Ny DCE rapport peger også på, at det kræver både politiske mål, tilpasset naturbeskyttende lovgivning og investeringer, som kan betale offeromkostningerne ved at opgive dyrkningsformål til fordel for beskyttet natur.

LÆS også:

NATURAREALER ER OVERVEJENDE EJET AF PRIVATE 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »