En ulv har udvist truende adfærd overfor en dreng, og er desuden observeret få meter fra legende barn i sandkasse. Det er kommet frem i sag om frygtløs ulv, der nu går  usikker fremtid i møde 

Af Redaktionen

I juni måned blev er en puddel dræbt af en ulv i Västmanland. Drabet i det bynære område har svenske myndigheder bekræftet via DNA-analyser.

Onsdag d.12. juni blev ulven observeret ved højlys dag, hvor flere byboerne så ulven gå rundt i området med en død kat.

Dette har betydet, at Länsstyrelsen har besluttet, at der iværksætte en såkaldt skyddsjakt, som reelt betyder, at ulven nu er fredsløs og må jages dag og nat og med motordrevne køretøjer.

Ulven truede en 11-årig dreng

Den kommunale beslutning har afsløret en række detaljer omkring ulvens adfærd, som ikke var kendt af offentligheden. Det skriver Jaktjournalen.se, som referer til kommunalbestyrelsens bevæggrund for at indlede den nævnte regulering. En regulering, der iværksættes mod sædvane, da det det normalt kræver mindst fire husdyrangreb, før en ulv havner på myndighedernes dødsliste.

D. 12 juli blev der indrapporteret omkring 25 observationer af en ulv i Kolsva-området.

Det skraverede område viser hvor den nærgående ulv må nedlægges. Kort: Länsstyrelsen

Ulven gik helt ugeneret rundt i byområdet i dagtimerne. De første observationer blev gjort i løbet af formiddagen og efterfølgende samme dag så flere mennesker ulven med en død kat i munden.

En kvinde stødt på ulven med katten, da hun gik på en gangbro. På samme gangbro mødte en 11-årig dreng ulv.

Da ulven opdagede drengen smed den katten og knurrede af ham hvorefter den samlede den døde kat op og fortsætte.

Ved en anden lejlighed, samme dag, blev ulven observeret få meter fra en sandkasse med et tå gammelt legende barn

Angst kan blive varig

Som begrundelse for ulvereguleringen skiver Länsstyrelsen, at at ulvens tilstedeværelse påvirker en stor del af befolkningen i område på en negativ måde. Ulven kan risikere at skabe varig frygt og angst, lyder det som begrundelse for afgørelsen.

Jagten blev iværksat fredag d. 14. juli ​​og vil vare indtil den 15. august. ‘

Jaktjournalen.se bemærker, at ulvejagten er undtaget nogle af de regler, der almindeligvis gælder for reguleringsjagt.

Jægerne må f.eks. afvige fra de regler, der betyder, at ulve kun må skydes med klasse 1 våben. I dette tilfælde kan ulven også nedlægges med haglgevær.

Der kan desuden anvendes motorkøretøjer, og jagen kan udføres døgnet rundt og der må anvendes kunstigt lys.

Læs også: LA: Problemulve skal kunne nedlægges

 

%d bloggers like this: