WWF har identificeret de 10 dyrearter, der er allerstørst efterspørgsel på i verdens handelsmekka for truede dyr: Den Gyldne Trekant i Sydøstasien

Af WWF

Den illegale handel med truede dyr er vokset eksplosivt i de seneste år og truer mange dyrearters eksistens. Wildlife-kriminalitet er nu den allerstørste trussel mod bl.a. elefanter, næsehorn og tigre.

Top 10-listen over de mest handlede arter ser således ud:

 1. Tiger
 2. Elefant
 3. Skældyr
 4. Næsehorn
 5. Bjørn
 6. Gemse (serov)
 7. Hjelmnæsehornsfugl
 8. Gaur
 9. Leopard
 10. Skildpadde

Listen er baseret på undersøgelser, som WWF har foretaget af illegale wildlife-markeder og butikker og restauranter, hvor handlen foregår, samt af rapporter fra bl.a. TRAFFIC, som er det globale netværk for overvågning af handel med truede arter.

Her er de 10 mest eftertragtede og truede dyr

Wildlife-kriminalitet er den fjerdemest indbringende kriminalitet i verden. Der handles for op mod 100 milliarder kroner årligt. Handlen er styret af organiserede forbryder-syndikater, der opererer over hele kloden.

Kunderne er især turister fra Kina og Vietnam. De rejser til Den Gyldne Trekant – grænseområdet, hvor Myanmar, Thailand og Laos støder op mod hinanden – for at købe bl.a. leopard-skind, elfenbenssmykker, ulovlige kæledyr og medicin med tigerknogler i. Området er verdens hotspot for heroin, opium, prostitution og altså også handel med truede dyr.

Den illegale handel er eksploderet og gør hundredvis af vilde dyrebestande truede – ikke kun i Sydøstasien, men på hele kloden. Den Gyldne Trekant er der, hvor handlen er størst, og hvor vi må arbejde hårdest på at beskytte dem, der ikke kan beskytte sig selv, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg.

Tigervin og elefanthud

På markederne i Den Gyldne Trekant er alle kropsdele fra tigre til salg, og de ender typisk som tiger-vin, på middagsborde, i tvivlsom medicin eller som smykker. Tigrene er enten ofre for krybskytteri eller opdrættet på de berygtede tigerfarme.

Elefant-bestandene i Afrika og Asien er ikke længere kun truet på grund af deres elfenben. En ny trend er at flå huden af elefanterne, fordi elefanthud er blevet en populær ingrediens i traditionel medicin. Hver dag dræber krybskytter over 55 elefanter alene i Afrika.

Bjørne-galde, kranier fra den eksotiske hjelmnæsehornsfugl, skæl fra skældyr og horn fra næsehorn er også efterspurgte produkter på de asiatiske markeder.

Også et dansk anliggende

Bo Øksnebjerg understreger, at det langt fra er nok at sætte ind i Asien – også Danmark bør komme ind i kampen. Problemet med wildlife-kriminalitet rykker tættere og tættere på. De kriminelle distribuerer nemlig dyreprodukterne via transitpunkter i Europa.

Ved Danmarks grænser beslaglægger myndighederne udryddelsestruede dyr fra kriminelle en til to gange om ugen. Men når det gælder kontrol og strafferamme, skraber vi bunden sammenlignet med andre lande i Europa.

I Holland kan du få seks års fængsel for at smugle elfenben, mens du højst kan få et år i Danmark. Den danske lovgivning på området er en af de slappeste i Europa. Det øger risikoen for, at smuglerne bruger Københavns Lufthavn som transit til Asien. Danmark risikerer simpelthen at ende som dyresmuglernes fristed, siger Bo Øksnebjerg.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden stillet fem krav til Folketinget, som nu indgår i finanslovsforhandlingerne. Kravene lyder om strengere straffe for alvorlig dyrekriminalitet og bedre kontrol af smugling af truede dyrearter.

Læs mere på om WWF’s fem krav til de danske politikere:

http://bidrag.wwf.dk/aktion/stophandelmedtruededyr

https://www.wwf.dk/tema/handelmeddyr/

 

Det gør WWF globalt imod wildlife-kriminalitet

 • Arbejder for at få lukket de illegale markeder.
 • Presser på for strammere lovgivning og bedre håndhævelse fra myndighedernes side.
 • Uddanner og udstyrer rangers, der dagligt sætter livet på spil for at beskytte dyrene mod krybskytter.
 • Øger antallet af rangers.
 • Engagerer lokalsamfund i kampen mod krybskytteri.
 • Minimerer efterspørgslen af truede dyr gennem oplysningsarbejde og adfærdsændrende kampagner for i bl.a. Kina, Vietnam og Thailand.

%d bloggers like this: