Netnatur.dk har rettet henvendelse til EU, da vi ønsker en vurdering af planlagt vildthegn langs den dansk-tyske grænse. Men EU’s Generaldirektorat for Miljø er ikke bekendt med de danske planer, kan man bl.a. læse i svaret

Af Redaktionen

Netnatur.dk:

Den danske miljøminister har netop varslet, at man vil opsætte et 70 km langt vildsvine-hegn langs den dansk/tyske grænse. Er dette lovligt iht EU? 

Sådan lød det korte spørgsmål fra Netnatur. dk og svaret fra Generaldirektoratet for Miljø d. 26. marts 2018 kan læses ved at klikke på dette link EU og vildsvinehegn:

… eller ved at læse oversættelse af direktoratets besvarelse herunder:

“Kommissionen er ikke bekendt med nogen planer om at opbygge et hegn langs den dansk-tyske grænse med det formål at forhindre fauna i at passere”.

“Det skal dog bemærkes, at ifølge EU-lovgivningen bør projekter, der kan påvirke biodiversiteten og dyrelivet i området, gennemgå en vurdering, inden der træffes en endelig beslutning.”

“Til dette formål gælder procedurerne i direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet (direktiv 2011/92 / EU som ændret ved direktiv 2014/52 / EU).”

“I tilfælde, hvor et område er inkluderet i det europæiske økologiske netværk Natura 2000, finder artikel 6 i habitatdirektivet (92/43 / EØF) anvendelse.”

“Denne artikel i habitatdirektivet forudsætter, at der foretages en hensigtsmæssig vurdering af projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på et Natura 2000-området, for at sikre, at de ikke påvirker områdets integritet negativt.”

Der ligger ikke færre end tre Natura2000 områder langs den dansk-tyske grænse (gule områder)

“Artikel 12 i dette direktiv indeholder også en ramme for streng beskyttelse af visse dyrearter, der forbyder bevidst fangst, drab og forstyrrelse af disse arter eller forringelse af deres yngle- eller redesteder.”

“Det er derfor vigtigt, at der før der træffes beslutning om fremme af et sådant projekt, etableres et tæt samarbejde mellem de to lande, og der gennemføres en grundig evaluering af projektets mulige virkninger for biodiversiteten i området i overensstemmelse med med gældende EU-lovgivning.”

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348