Vildtbiolog Egon Bennetsen har trådt på mange partisansøm under sin lange deltagelse i debatten om fremtidens hjortevildtforvaltning. Men nu er en af flere lukkede døre måske åbnet på klem

Af Redaktionen

Vildtbiologen Egon Bennetsen har siden september 2015 leveret en stribe artikler til Netnatur.dk om fremtidens kronvildtforvaltning.

Læs mere: Indeks over Egon Bennetsens 37 artikler om hjortevildt

Men arbejdet som kritisk biolog har ikke været uden udfordringer, da hovedaktørerne i debatten hhv Danmarks Jægerforbund og DCE har virket alt andet end interesseret i kritisk dialog. Faktisk har der været smidt adskillige partisansøm undervejs i den lange debat.

Den 30. marts kan dog blive et gennembrud for biologen, som under et møde i forbundets mest kronvildtrige region nu får mulighed for at kommunikere direkte med de fremmødte.

Læs mere: Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark 

Forud for denne længe ønskede mulighed for direkte kommunikation med jægere og andre kronvildtinteresserede er der gået en lang og uskøn proces. Vi bringer her en liste over nogle af de søm, der blev smidt i vejen for den kritiske vildtbiolog.

  1. Den første kritiske artikel fra Egon Bennetsen ses på Netnatur i september måned 2015. Kritikken breder sig til Danmarks Jægerforbund, som dog forsøger at sløre, at den fremførte kritik fremføres af en vildtbiolog med hjortevildt som speciale. Forbundet vælger at omtale vildtbiologen som den ”uenige jæger” og læserne gøres ikke opmærksom på, at der bag dette synonym gemmer sig en biolog og skovejer med meget stor indsigt i kronvildt og forvaltning af samme.
  1. Vildtbiologen kunne ikke få sine artikler på Netnatur.dk kommenteret af DCE. Overfor Netnatur oplyses det, at DCE ikke går i dialog med enkeltpersoner. Udsagnet står i kontrast til en tidligere udtalelse fra samme forskningschef. Læs mere: DU KOMMENTAR TIL KRITIK
  1. Den såkaldte nordjyske model fremhæver vildtbiologen ofte som en rollemodel, da Nordjylland er kendt for store og gamle hjorte. Det kan trofæopmålinger være med til at dokumentere. Men da Netnatur.dk retter henvendelse til Danmarks Jægerforbund oplyses det, at forbundets opmålinger desværre er strandet i et IT skifte og p.t. ikke kan udleveres.
  1. De tal, som dannede grundlag for en graf over tandsnitsmetodens anvendelighed, passede ikke. Der manglede ganske enkelt nogle af de tal, som var anvendt i grafen. Men tallene fremsendes aldrig trods gentagne påpegninger. DCE udleverede først de efterlyste tal, da vildtbiologen søgte aktindsigt.
  1. D. 13. december 2016 indkaldes biologen og repræsentanter fra lokale nordjyske jagtforeninger til et møde i Danmarks Jægerforbund. På mødet deltog DJ-formand og personer fra DCE og Jægerforbundets administration. Hensigten var at drøfte de rejste kritikpunkter. Vildtbiologen anså mødet som en længe savnet mulighed for at etablere kritisk dialog med bl.a. Jægerforbundet og DCE. Men indledningsvis gøres det klart, at den nordjyske delegation ikke får flere oplysninger. Mødet var tæt på at bryde sammen inden det overhovedet var kommet i gang. (Referatet fra mødet er d.d. og næsten fire måneder efter mødet endnu ikke offentliggjort
  1. Vildbiologen påpeger i en række artikler, at tandsnitsanalysen er uanvendelig til formålet. En hjort på fem år vurderes f.eks. til at være 14 år via metoden, som en enig DJ-bestyrelse alligevel hævder skal indføres som barometer på andelen af voksne hjorte i den danske kronvildtbestand. Jægerfundet bringer et foto af en gennemskåret hjortetand på forbundets hjemmeside. Billedet viser, at det er meget enkelt at tælle årringe og dermed fastslå hjortens alder. Men … omkring to ud af tre vurderede tænder rammer ved siden af den kendte alder og da Egon Bennetsen retter henvendelse til DCE for at få udleveret billeder af de tænder, der er vurderet helt forkert i forhold til den kendte alder, bliver hans henvendelse atter afvist. Foto-materielet eksisterer ikke.
  1. Egon Bennetsen fremsender tidligt i processen sit alternativ til fremtidens kronvildtforvaltning. Men forslaget kom aldrig frem til behandling i Vildtforvaltningsrådet. Det forsvandt i Naturstyrelsen, som er sekretær for Den Nationale Gruppe under Vildtforvaltningsrådet. Først 50 dage efter modtagelsen dukkede det op.
  1. Egon Bennetsen rettede tidligt i processen henvendelse til Den Nationale Hjortevildgruppe, hvor han tilbød at møde op til debat og faglige indspark. Tilbuddet blev ikke besvaret. Ifølge gruppen blev Egon Bennetsen betragtet som en af mange, selv om der her i landet – redaktionen bekendt – er under en håndfuld vildtbiologer med hjortevildt som speciale.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »