Arealkrav og krav om tvangs-aftaler i forbindelse med jagt på især hjortevildt kan føre til voldsomt værditab på skovejendomme 

Fra: Egon Bennetsen, Vildtbiolog og skovejer. Medlem af Skovdyrkerforeningen Nord-øst.

D. 18.12.2019

Åbent brev til hovedbestyrelsesmedlemmerne i Skovdyrkerne.

 

HJORTEVILDTFORVALTNING – SKOVDYRKERNE

Vildtforvaltningsrådet har vedtaget at indsende en indstilling fra Den Nationale Hjortevildtgruppe til ministeren.

https://www.netnatur.dk/wp-content/uploads/2018/06/ma-l-og-midler-i-dansk-hjortevildtforvaltning-21-maj-2019.pdf

Skovforeningen er medunderskriver på notatet, som kræver arealbegrænsning.

Skovdyrkernes formand er medlem af bestyrelsen i Skovforeningen og dermed medansvarlig for skrivelsen.

Det er for mig helt ufatteligt, at Skovdyrkerne kan gå ind for en arealbegrænsning, som vil ramme langt de fleste af deres medlemmer meget hårdt.

Jeg har behandlet notatet her: https://www.netnatur.dk/vildtbiolog-hjorteplan-er-opskriften-paa-katastrofe/

Man burde i stedet have bakket op om en forvaltningsmodel for kronhjorte baseret på afkortet jagttid uden for brunsten, som beskrevet her:

https://www.netnatur.dk/forvaltningsmodel-for-kronvildt/

Denne model har allerede vist sig at virke fremragende i Nordjylland.

Problemet med arealbegrænsning er ikke så meget det, at man ikke må skyde mere end 1 hjort pr. ejendom op til 100 ha om året.

Det gør de færreste alligevel.

Problemet består i, at man ikke længere kan lave tryk-/drivjagt på sin ejendom.

Vi har aldrig skudt hjort på den ene jagt, vi årligt holder for familie og venner.

Men en sådan tryk-/drivjagt bliver med arealbegrænsning umuliggjort. Hvis der er hjorte i skoven, vil de nok komme i en rudel, og selvom parolen lyder på 1 hjort, kan det ikke undgås, at der ved et uheld kan falde flere, inden vi kan få kommunikeret rundt, at der er skudt en.

Dertil kommer, at når man finder ud af, at brunstjagt og den foreslåede arealbegrænsning ikke bringer os nærmere målsætningen om 5% 8+ hjorte – tværtimod – vil man sikkert hæve bundgrænsen til 50 ha eller 100 ha.

Det værste er imidlertid følgende uddrag af notatet:

”Slutmålet herfor kunne være en model for hjortevildtforvaltning for et større areal med flere/mange ejere, hvor jagtberettigede i samarbejdet nyder dettes fortrin, hvorimod jagtberettigede, der ikke ønsker at deltage, omfattes af jagtlovgivningens generelle regler, herunder arealkrav. ”

Vi ved ikke hvor grænsen går for en sådan ”tvungen laugsdannelse”, men hvis det f.eks. er alle ejendomme under 100 ha, betyder det, at retten til hjortejagt for disse ejendomme skal overdrages til lauget som f.eks. ved elgjagt i Sverige. Lauget vælger en bestyrelse, som hen over hovedet på den enkelte grundejer bestemmer, hvordan og hvornår hjortejagterne skal drives. Man har så ikke længere selv råderet over sin hjortejagt, og man må kun drive jagt sammen med lauget på de af lauget fastsatte datoer. Ja, man kan på jagterne risikere, at blive sat på post langt fra sin egen ejendom, hvor andre til gengæld kan sidde.

At sætte sig ud på hjortejagt på egen ejendom bliver i så fald forbudt.

Da langt de fleste skovejendomme i dag bliver solgt helt eller delvist pga. jagten, i hvert fald hvor der er mulighed for hjortejagt, vil en sådan begrænsning – eller bare muligheden for en sådan begrænsning – betyde en voldsom nedgang i disse ejendommes værdi.

Endvidere har mange skovejendomme kun overskud på driften i kraft af udlejning af jagtretten.

Bortfalder denne indtægt eller reduceres den kraftigt, kan det betyde, at ejendommen ikke længere giver overskud. Dermed risikerer ejeren, at skattemyndighederne vil drage ejendommens status som erhverv i tvivl og i stedet betragte det som et hobbyskovbrug.

***

At også Danmarks Jægerforbund er tilhængere af laugstanken ses af deres indstilling:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/dj-om-hjorteforvaltning-vi-skal-forpligte-os-mere/

Her hedder der bl.a.: ”Samforvaltningsmodeller, der giver de frivillige hjortevildtlav indflydelse i de regionale grupper, og der kan igangsættes forsøg med forpligtende samarbejde over skel”

Der er tale om en socialisering og en begrænsning af selvejet, der på sigt vil reducere ejendommenes værdi.

Det kan næppe være i de fleste af Skovdyrkernes medlemmers interesse.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 158)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »