DJ’s høringssvar til forslag om ændring i lov om jagt- og vildtforvaltning er gået uden om medlemmer og jægerråd, lyder det i åbent brev til HB og DJ formand

Af Redaktionen

Ikke alle i Danmarks Jægerforbund (DJ) deler formand Claus Lind Christensens tilslutning til det nye lovforslag. Et forslagt om bl.a. betyder, at den siddende minister på jagtområdet i en periode f.eks. kan forbyde jagt på mindre arealer. Blot skal det ske i forskningsmæssigt øjemed.

Læs også: Omstridt lovforslag ændres ikke

Denne del af det nye lovforslag er blevet mødt med modstand fra bl.a. Bæredygtig Landbrug, Dansk Land og Strandjagt samt Jysk Jæger og Landbrugslaug. Og nu også af jagtforening organiseret i Jægerforbundet.

Noget kan således tyde på, at Jægerforbundets formand gjorde regning uden vært, da han valgte at støtte forslaget.

Ikast-Brande Jægerråd hævder, at de end ikke er blevet hørt i spørgmålet om retten til at jage på “mindre” arealer. En diskussion som af mange medlemmer betragtes som hjerteblod.

Uden om Jægerrådene

I det åbne brev skrives indledningsvis:

” Det er med forundring, at vi i Jægerrådet i Ikast-Brande erfarer, at Danmarks Jægerforbund har indsendt et høringssvar til forslag om ændring i lov om jagt og vildtforvaltning, uden om DJs medlemmer og jægerråd.”

Desuden påpeger Jægerrådet, at de er kommet “stærkt i tvivl” om DJs hovedbestyrelses vilje til en demokratisk og åben proces.

Danmarks Jægerforbunds formand har endnu ikke kommenteret brevet, selv om det har været omtalt på de sociale medier de sidste par dage.

Manglende åbenhed kan koste medlemmer

I brevet – som f.eks. kan læses på Boest og omegns jagtforenrings Facebookside – peges der på, at manglende åbenhed kan være årsagen til, at forbundet taber medlemmer.

På Facebooksiden kan man udover omtalte åbne brev desuden læse et referat fra foreningens møde med Norbert Ravnsbæk, som er medlem af forbundets hovedbestyrrelse.

I dette kan man bl.a. konstatere, at “Norbert Ravnsbæk oplyser, at der var HB møde d. 27/9, men et høringssvar var ikke at finde som punkt på dagsordenen”

Først debat på falderebet

Hovedbestyrelsen bliver dog i elvte time gjort opmærksom på høringssvaret og i referatet fra Boest jagtforening skrives herefter:

” DJ har indsendt et høringssvar med HB´s godkendelse og fuldstændig uden forudgående information og høringsproces imellem medlemmerne.”

Men heller ikke i forbundets hovedbestyrrelse er der 100% enighed om indholdet i det fremsendte høringssvar

I nævnte referat kan kan læse, at Norbert Ravnsbæk har fået ført til referat, at han ikke er enig i det udsendte høringssvar, hvor Jægerforbundet accepterer, at ministeren tildeles større beføjelser.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »