Aage V. Jensen Naturfond opfordrer til, at der skydes flere dådyr på Nordfyn, da en voksende bestand menes at være årsagen til, at der findes døde dyr på en af fondens øer i området

Af Redaktionen

Årsagen til, at der i vinteren 2017 blev fundet døde dådyr på Æbeløholm er formentlig at bestanden, der veksler mellem fastlandet og øerne Æbleø og Æbeløholm, er blevet for stor.

Det er konklusionen i en skrivelse, som Aage V. Jensen Naturfund har formuleret på baggrund af af den medie-debat, der har verseret om bl.a. fundet af de døde dådyr på Nordfyn.

“Alene for at holde bestanden på det nuværende for høje antal skal der afskydes 400-450 dådyr” lyder det fra Aage V. Jensen Naturfond, der opfordrer jægere og jordejere på Nordfyn til at deltage i en kraftigere afskydning af områdets dådyrbestand.

– Det er korrekt, at der i februar i år blev fundet 35 døde dåkalve på Æbeløholm, lyder det fra Fonden, der i 1995 overtog Æbelø med det formål, “at give området tilbage til naturen”

Formålet med overtagelsen kan man læse om på naturfondens hjemmeside, hvor der nævnes, at Æbelø tidligere var præget af intensiv jagt og massiv udsætning af fasaner. Desuden var bestanden af bl.a. dådyr og mufloner så stor, at det gik for meget ud over øens unge træer. Ligeledes peges der på, at det udsatte fuglevildt i kombination med de mange klovbærende dyr spiste alt det olden, som skulle sikre spiring af nye ege- og bøgetræer. Læs mere på fondens hjemmeside

Vanskeligt at finde balancen

Meget tyder dog på, at naturfonden endnu har vanskeligt ved at finde balancen mellem en bestand af dådyr og de øvrige naturhensyn, som fonden har formuleret for området.

I udsendt skrivelse peges der på, at årsagen til ubalancen er, at øens dyr veksler med en stadig voksende bestand på fastlandet.

“Normalt vil dyrene vandre ind på fastlandet, hvis der ikke er nok føde på øerne. Hvorfor det ikke er sket i vinter, står vi uforstående overfor, men det skyldes formentlig, at bestanden på Nordfyn er vokset alt for stor” skrives det

Det skønnes således, at bestanden i området er på ca. 1.100 dådyr. Efter kalvesætning i forsommeren med ca. 400-450 kalve ender efterårsbestanden på ca. 1.500-1.550 dådyr oplyser fonden, der argumenterer for en kraftig reducering af bestanden i området.

Aage V. Jensen Naturfond ønsker dådyrbestand reduceret

Aage V. Jensens Naturfond har forsøgt at holde bestanden af dåvildt og mufloner på et niveau, hvor det ikke går ud over f.eks. spiring af nye træer, men meget tyder på, at bestanden alligevel er så stor, at den nu er ude af balance med sine omgivelser, da der findes døde dyr i området

Opfordrer til at støtte op

“Vi har besluttet, at vi i den kommende jagtsæson vil foretage en kraftig afskydning såvel på Æbelø – vi må ikke foretage afskydning på Æbeløholm – som på vore arealer på Nordfyn (i alt ca. 275 dådyr)”

Fonden opfordrer til, at andre jordejere på Nordfyn vil støtte op og foretage en “kraftig reducering af bestanden”, da det anses for nødvendig, hvis det skal undgås, at dyrene søger til Æbeløholm og Æbelø.

Læs også: Fyens.dk om de døde dyr i området: Jagtveteran raser over dyrplageri 

Vinterfodring på øerne mener fonden dog ikke er løsningen, der skal forhindre, at dyrene dør. Det vil kun betyde, at flere dådyr vil vandre fra fastlandet til øerne, hævdes det.

Efter den kommende vinter vil Aage V. Jensen Naturfond vurdere om der er behov for andre tiltag, der kan sikrer, at dådyrbestanden på Æbeløholm og Æbelø fortsat trives, og at det undgås, at dyrene dør på denne måde.

KLIK og se oversigt over artikler om dåvildt

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »