Ålegræs er grundlaget for en række fiske- og fuglearter og når ålegræsset blomstre etableres nye kolonier af den vigtige hav-og fjordplante, og ålegræs er indikator på fjord og havs miljø- og naturtilstand

Af Miljøstyrelsen

Ålegræsset vokser ofte på lavt vand helt tæt på kysten, og i sommermånederne kan man se det blomstrende ålegræs, som har en mørkere farve end det øvrige ålegræs. Blomsterne er ganske små og svære at se, selv hvis man plukker en ålegræsplante.

KLIK og læs også: Ålegræs på dybt vand

Miljøstyrelsens overvåger ålegræssets udbredelse. Ålegræs og tangs udbredelse er øget i løbet af de seneste 10-12 år.

Ålegræsset er blandt andet vigtigt for naturen, fordi planterne kan binde store mængder næringsstoffer, og fordi områder med ålegræs er gyde og opvækstområde for fisk.

Ålegræssets frø er gemt i fortykkede skud, og hele planten dør efter blomstringen. Blomstringen gør ålegræsset i stand til at sprede sig over afstande, fordi frøene spreder sig med vandstrømmene. Ålegræs kan også sprede sig ved hjælp af sideskud.

Ålegræssets frø er gemt i fortykkede skud, og hele planten dør efter blomstringen.

Blomstringen gør ålegræsset i stand til at sprede sig over afstande, fordi frøene spreder sig med vandstrømmene. Ålegræs kan også sprede sig ved hjælp af sideskud.

Kort om ålegræs

Ålegræs ( Zostera maritima ) er en havplante med lysgrønne, slanke, linjeformede blade, og den vokser ofte på muslingerev. Ålegræs repræsenterer det marine miljø, hvor den er indikator på miljø- og naturtilstanden i vores lavvandede fjorde, hvor den typisk træffes på maks. 5 m dybde, hvis vandet er klart.

Ålegræs er tilpasset et liv på bunden af havet, hvor den som en af de få marine karplanter kan klare strøm, erosion, salt m.v. Når vi finder ålegræs på land, er det ofte som opskyllet på stranden sammen med brunalgerne, så almindelige strandgæster kan også opleve den.

Til ålegræssamfundene i havet er der et helt økosystem tilknyttet med et mylder af marine smådyr, der er afhængige af ålegræs, muslinger og fugle, der spiser smådyrene.

Ålegræs kan træffes overalt langs vores kyster. Den danner undersøiske enge på sand- og dyndbund, men man ser den oftest, når den ligger opskyllet på strandbredden. Selvom den er en blomsterplante og ikke en slags alge (tang), kaldes den også for Bændeltang.

KILDE Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »