Skal der fra centralt hold bestemmes hvilke og hvor mange dyr hver enkelt jordbesidder eller jagtlejer må skyde spørger LJF, som understreger, at “… hvis adaptiv vildtforvaltning gennemføres i sin helhed, så er jagtloven ophævet” …

PRESSEMEDDELELSE fra Lands Jagtforeningen (LJF)

Som jæger bliver man bekymret over indlægget på Netnatur angående adaptiv vildtforvaltning af Jesper Madsen fra Aarhus Universitet.

Hvis dette skulle ske, er det slut med den frie jagt og samtidig slutter en æra i den danske opfattelse af hvad jagt egentlig er for jægerne.

Ansvaret for vandfugle-bestandene flyttes fra jægeren til embedsmandsværket og biologer, på baggrund af omhyggelig overvågning og løbende evaluering af bestandene.

Hvem skal udføre overvågningen – skal der ansættes jagtbetjente i Naturstyrelsen?

Indførsel af baglimits i DK

Baglimit systemet, hvordan skal det gribes an?

Hvis der f.eks. i en kommune fastsættes, at der må skydes 2.000 gråænder i perioden 1/9 til 31/12 som er 122 dage må der i snit skydes 16-17 ænder pr. dag. Hvordan skal det kunne styres og hvem skal antallet af nedlagte fugle meldes til?

Hvordan vil der i fremtiden så kunne udsættes ænder af jægerne og samtidig være afskydning af disse? Hvad siger de professionelle skytter til adaptiv vildtforvaltning?

Gåsejagten

Som bekendt er bestanden af gæs vokset voldsomt gennem en hel del år, hvilket set med jæger øjne er positivt. Men samtidig med væksten opstår der problemer for landbruget.
Det problem skal jægerne selvfølgelig være behjælpelig med i form af afværgemidler og afskydning i samarbejde med landbruget – og ikke med embedsværket.

Hvis jægerne accepterer adaptiv vildtforvaltning, fraskriver jægerne samtidig sig retten til selvstændig vildtforvaltning.

Den kortnæbede gås ønsker Jesper Madsen skal ligge på ca. 60.000 individer i området Belgien, Holland, Norge og Danmark pga. risikoen for over-afgræsning på Svalbard.

Ved ikke hvorfra antallet på 60.000 kommer, men hvordan skal det opgøres og hvordan skal jagten på “overskuddet” styres? Hvordan skal afskydningen i de 4 lande fordeles?

Effekten af jagten skal selvfølgelig overvåges nøje – der har vi igen overvågning som en del af planen:)

Forskerne følger selvfølgelig udviklingen i bestandene og kommer med forslag til den tilladte afskydning.

Alle er enige om, at jagttider skal fastsættes på et velfunderet biologisk grundlag. Den holdning har vi også i LJF, men hvis adaptiv vildtforvaltning skal danne grundlag for jagtens fremtid i Danmark i sin fulde hensigt, bliver der kun regulering i fremtiden og hvem skal udføre reguleringen?

International kvote

Jesper Madsen oplyser der lægges op til international kvote med henblik på at sikre jagtens bæredygtighed. Betyder det at de danske jægere gennem generationer ikke har været dygtige nok til revir og vildtpleje?

Iflg. Jesper Madsen er sagen den, at hvis landene ikke kan enes om en adaptiv vildtforvaltning, vil det medføre en general lukning af jagten. Dermed kom sandheden frem. Danske jægere: Det er nu I skal vågne op inden det er for sent.

Det er ganske enkelt uhyggelig læsning og samtidig gør Jesper Madsen opmærksom på, at adaptiv vildtforvaltning med fordel kan indføres på hjortevildtet.

Så nu skal der fra centralt hold også bestemmes, hvilke og mange dyr hver enkelt jordbesidder eller jagtlejer må skyde.

Hvis adaptiv vildtforvaltning gennemføres i sin helhed, så er jagtloven ophævet – det kan ikke være anderledes.

Herregårdsjægerne bliver en saga blot, udsætning af f.eks. fasaner lukkes ned og den jagtlov, som de danske jægere i generationer har stået på mål for og fået stor ros for ude i verden, bliver dømt offside.

Lands Jagtforeningen

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »