John Cris, FB-administrator af “Hjortevildtforvaltning i Danmark” hævder, at så længe der IKKE redegøres for tandsnitsmetoden på en acceptabel måde, er kæbeprojektet rendyrket spild af tid …

Af Redaktionen

Jægerne nord for Limfjorden opfordres til at indsende kæber fra nedlagte kronhjorte til Danmarks Jægerforbund. Dermed skulle man via en tandsnitsanalyse være i stand til at afgøre alderen på de nedlagte hjorte.

Men der har i længere tid været rejst tvivl om metodens anvendelighed. F.eks. under høring i Folketinget d. 24. august 2016

Det er nemlig ikke muligt at få indblik i den anvendte metode, og det betyder, at fagfolk med sammenlignelig uddannelsesmæssig baggrund, som de aktuelle forskere på DCE, udlægger metodens anvendelighed helt anderledes end DCE og Danmarks Jægerforbund.

LÆS MERE:

DNH’s hjorteplan – det faglige grundlag (d)

Usikkerheden om metodens anvendelighed har fået administrator af Facebookgruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark” til at opfordre til boykot af indsamlingen.

– Når man ikke er i stand til at redegøre for den metode, man vil anvende, og beder jægerne om at bakke op om sådan et projekt, ja så ser jeg det nærmest som en helt officiel latterliggørelse af medlemmerne fra DJ´s side.

Administrator af hjortegruppe opfordrer til boykot af kæbeindsamling

Danmarks Jægerforbund opfordrer til, at jægerne i Nordjylland indsender kæber fra nedlagte hjorte til Danmarks Jægerforbund. Kæberne skal efterfølgende vurderes af DCE mhp alder. Nordjysk vildtbiolog med speciale i hjortevildt har dog rejst kristiske spørgsmål til DCE. Spørgsmålene er endnu ikke besvaret og det udløser opfordring til boykot af indsamlingen fra administrator af Facebookgruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark” .

Det skriver John Chris under en debat i Facebookgruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark”, som er blevet det sted, hvor hjortevildtjægere især samles for at debattere fremtidens hjortevildtpolitik.

Formand for Thisted jagtforening Per Poulsen, er ligeledes utilfreds med, at der ikke er klarhed over metodens anvendelighed. Han oplyser, at han gerne vil opfordre til indsamling af mere viden om det danske kronvildt, men han vil have klarhed over de metoder, der anvendes, hvis han skal rådgive medlemmerne af de lokale jagtforeninger.

– Jeg har bedt DCE om at svare på de spørgsmål, der tidligere er rejst af Egon Bennetsen (vildtbiolog red) om netop validiteten af kæbesnitmetoden, forklarer han i gruppen og henviser til nedenstående:

DCE vil ikke svare kritisk vildtbiolog

Den lokale jagtforeningsformand ønsker kun at støtte indsamlingen, hvis den med rimelig sikkerhed kan vurdere alderen på de nedlagte hjorte.

”Det vil virke temmelig dumt at opfordre medlemmerne til at deltage i indsamling af kæber, hvis det viser sig at være spild af tid og penge” skiver han.

Støtte fra brave jægere

Medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse Leif Bach, der støtter indsendelsen af kæber til Danmarks Jægerforbund, tager dog afstand fra opfordringen til at boykotte  kæbeindsamlingen i Nordjylland.

– Jeg kan med glæde konstaterer, at vi har fået flere henvendelser på, hvor de brave jægere kan aflevere deres kæber fra de nedlagte hjorte, skriver Leif Bach i gruppen, hvor han understreger, at metoden er den bedste, som man kender.

John Chris er dog ikke tilfreds med, at metoden måske er den bedste man kender.

”Nu har jeg stillet dig (Leif Bach red.) spørgsmålene omkring tandsnitsmetoden 3 gange og gider ikke gøre det igen, for jeg ved, at hverken du eller DCE kan redegøre for det makværk, som dokumentationen for denne metode er” skriver John Chris og fortsætter:

”Havde de/I kunnet dette, så have I jo svaret for længst. Og så længe der IKKE redegøres for denne metode på en acceptabel måde, så er dette kæbeprojekt rendyrket spild af medlemmernes tid og har absolut intet at gøre med at tage ansvar ”, skriver John Chris, der mener, at indsamlingen på det usikre grundlag nærmest virker som Jægerforbundets ”helt officiele latterliggørelse af medlemmerne”.

“Som plat og krone”

John Chris anker især, at indsamlingen ønskes indført som et fagligt bidrag til fremtidens kronvildtforvaltning.

”Men ønsker I at forsætte denne praksis, så gør da endelig det, det er der jo ingen, der kan forhindre Jer i. Men kunne I så ikke for ordentlighedens skyld lade være med at koble denne indsamling ind med ordet faglighed ? For det har INTET med hinanden at gøre.” hævder administratoren af hjortevildtgruppen.

Han påpeger at ”Metodens nøjagtighed er dokumenteret af DCE med et eksempel på 37 hjorte, hvoraf der er “gættet” korrekt i ca. halvdelen af tilfældene.”

John Chris, der har drevet kronvildtjagt i Midt- og Nordjylland i mere end 30 år, mener det er alt for usikkert et grundlag at iværksætte en indsamling på.

”Hvis dette er det bedste resultat man kan frembringe, så kunne DCE jo ligeså godt have slået plat og krone om resultatet. Og dette er tilsyneladende den mest effektive metode, der findes og denne accepterer DJ som ok? skriver han, og fortsætter:

”Med en fejlmargin på 50% kan man jo efterfølgende udlede, hvad man måtte have lyst til, og det vil jeg igen igen kraftigt opfordre de nordjyske jægere til at tage afstand fra”.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »