10 afrikanske lande har under klimatopmødet i Paris fremlagt en plan, hvor de vil genskabe et gigantisk skovområde på ikke mindre end 100 millioner hektar …

Af Redaktionen 7. december 2015

Nogle gange er de simple løsninger også de bedste. Det mener afsenderen bag en ambitiøs plan, der skal genskabe et skovområde som er større end EU’s samlede areal.

– Det lyder måske som en lavpraktisk løsning på en række omfattende og mangeårige problemer med ørkendannelse på grund af fældning og afbrænding af skovområder lyder det fra afsenderne, som har sat sig for at omdanne ufrugtbare ørkenområder til frodige skovområder, hvor der igen kan leve dyr og mennesker.

Kan lade sig gennemføre

De ti lande bag planen har gennemført undersøgelser, der viser, at det rent faktisk er muligt at omdanne ørken til nye frugtbare skov- og landbrugsområder.

– Med skovgenopbygning har vi set, hvordan afkastet fra landbruget er steget, og bønderne har kunnet differentiere deres indkomster og forbedre deres livsvilkår, hedder det i en udtalelse, som man kan læse på TV2.dk

I samme udtalelse henvises der til Niger, hvor landmænd i et område på størrelse med Danmark har hjulpet med at plante mange flere træer. Det har sikret mad til 2,5 millioner mennesker.

På klimatopmødet i Paris præsenterede landene de første skridt på vejen mod den samlede plan, der skal genetablere skov på 100 millioner hektar, hvilket faktisk er et område svarende til mere end to gange EU’s samlede areal.

Tilliden til at de afrikanske lande vil være i stand til gennemføre planen virker til at være stor.

Verdensbanken har allerede skudt cirka 7 milliarder kroner ind i projekt AFR100, der skal forsøge at nå op på de samlede 100 millioner hektar.

LÆS OGSÅ: African countries restore 100 mio hectares land

Tyskland og en række private investorer har ligeledes investeret i projektet, der allerede nu har fået tilsagn om 31 millioner hektar fra de medvirkende afrikanske lande.

Dæmper den globale opvarmning

Verdenssamfundets interesse for det ambitiøse afrikanske projekt er mangesidet.

Ud over at sikre mad, drikkevand og jobmuligheder vil plantning af de mange træer også have en positiv effekt på klimaet.

CO2 kan oplagres i træer og andre planter, og det kan være med til at dæmpe den globale opvarmning. Samtidig fremhæves det, at skov- og landbrug i samdrift som regel er mindre forurenende end landbrug i store træløse områder.

På listen over bidragsydernes motiver for at støtte projektet er også forventningen om, at det skal sikre vækst og perspektiv for de mange mennesker, som i dag lever i håbløshed.

På sigt menes det at dæmpe udvandringen til andre lande.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »