Det er efter alt at dømme kun et spørgsmål om tid, inden den afrikanske svinepest (ASP) har spredt sig til vores tyske nabo …

Af Redaktionen

Den afrikanske svinepest er vidt udbredt i Estland og Letland, og har også bredt sig til Litauen og Polen.

Også Rusland og Hviderusland er ramt, men her er det mere svært at fremskaffe den nødvendige dokumentation.

Afrikansk svinepest breder sig fortsat

Blå prik = smittede vildsvin / Rød prik = tamsvin

Det tyske Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) har udarbejdet det seneste kort-materiale over udbredelsen, og herfra lyder det, at det kun er et spørgsmål om tid, inden den afrikanske svinepest bliver konstateret i Tyskland.

I første halvdel af august er der konstateret 9 nye tilfælde af smitte af tamsvin i Polen. Disse tilfælde er konstateret 50 km længere mod vest, end de sidste konstaterede smitteramte dyr.

Afskydning bør øges

Sidste vinter var ekstremt mild, og alt tyder desuden på et godt oldenår igen, hvilket vil få bestanden af vildsvin til at vokse yderligere.

Det tyske jægerforbund opfordrer derfor til, at man bør inddrage ellers jagtfrie områder og tillige sænker priserne på trikintest, for der igennem at øge motivationen til en øget afskydning af vildsvin.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »