I Europa har Afrikansk Svinepest fortsat bredt sig i 2020, men dog ikke helt i samme hast alle steder, som kunne ses i 2019

Af Redaktionen

Blandt vildsvin fortsætter spredningen i flere af de ramte lande, hvor det særligt står slemt til i Polen og Ungarn. Undtagelsen er Baltikum, hvor kurven tilsyneladende nu er knækket.

Da menneskelig aktivitet er den største risikofaktor for udbredelsen af Afrikansk Svinepest (ASF) mellem landene, er det ikke utænkeligt, at det formindskede aktivitetsniveau og de lukkede grænser som følge af COVID-19 kan have haft en negativ indflydelse på den fortsatte spredning over landegrænserne. Dog er der ingen undersøgelser, der endnu kan bekræfte denne antagelse. Men siden marts måned har ASF ikke spredt sig til nye lande.

Afrikansk svinepest forekommer i dag i adskillige EU lande. Det drejer sig om Belgien, Bulgarien, Estland, Grækenland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Ungarn og Slovakiet.

Status for udviklingen i 2020

  • I januar 2020 blev der konstateret ASF i Polen, blot 12 km fra den tyske grænse.
  • I februar 2020 blev det første udbrud af ASF i Grækenland i konstateret i en baggårdsbesætning.
  • I marts 2020 blev ASF for første gang konstateret i en tamsvinebesætning i det vestlige Polen – ca. 66 km fra den tysk-polske grænse. Polen var i forvejen ramt af ASF blandt vildsvin.

Udviklingen i 2019  

  • I april 2019 har Tjekkiet som det første medlemsland generhvervet sin status som fri for afrikansk svinepest.
  • I juli 2019 blev afrikansk svinepest konstateret for første gang i Slovakiet i en baggårdsbesætning.
  • I november 2019 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i vildsvin i den vestlige del af Polen – cirka 80 km fra den tysk-polske grænse. 

Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i EU fra 2018-2020 ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​
2018 2019   2020​*
  Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vildsvin​
Estland 0 230 0 80 ​0 ​20
Letland 10 685 1 369 ​0 ​93
Litauen 51 1446 19 463 ​1 ​79
Polen 109 2443 48 2420 ​2 ​2043
Tjekkiet 0 28 0 0 ​0 ​0
Rumænien 1163 174 1720 680 ​207 ​418
Ungarn 0 138 0 1598 ​0 ​1719
Bulgarien 1 5 44 165 ​16 ​207
Belgien 0 163 0 482 ​0 ​3
​Slovakiet ​0 ​0 ​11 ​27 ​0 ​68
​Grækenland 0​ 0​ 0​ 0​ ​1 ​0
 Total 1334 5312 1843 6284 227 ​4650

For vildsvin er angivet: antal smittede dyr, for tamsvin er angivet: antal smittede besætninger.
_________________________________________________________________________

*For opgørelse fra 01.01.2020 til 20.04.2020​ ​


Gå til kort over områder med afrikansk svinepest her.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »