DCE og Naturhistorisk Museum Aarhus skal stå for overvågning af ulv i Danmark for Miljøstyrelsen. Det er resultatet af det EU udbud af opgaven, som Miljøstyrelsen netop har afsluttet

Af Miljø- og fødevareministeriet

Foto fra vildtkamera fra den 13. september 2017, der viser en af Ulfborg-koblets hvalpe. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet, Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

Med en ny overvågningsaftale vil Miljøstyrelsen sikre en systematisk overvågning af ulv i Danmark, som giver Miljøstyrelsen viden om udbredelse og etablering af ulv her i landet og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulv og den centraleuropæiske bestand, særligt bestandene i Tyskland og Polen.

Overvågningen vil løbende give Miljøstyrelsen opdateret viden om ulv i Danmark. Overvågningen sikrer et solidt fagligt grundlag for den fremtidige forvaltning af ulven, og den skal skabe overblik over, hvor ulven har etableret sig, og hvor mange individer vi har i landet.

Indsamling af prøver

Overvågning kan f.eks. foregå ved at samle prøver af afføring, som analyseres for DNA-spor efter ulv, og om sporet stammer fra en ulv, vi allerede kender fra det danske register, eller som kan genfindes i udenlandske registre.

På denne måde kan det afdækkes, om der er tale om en ulv, der f.eks. er vandret til Danmark fra Tyskland eller fra Polen. Overvågningen sker bl.a. ved inddragelse af frivillige kræfter og omfatter ud over indsamling af prøver til DNA-analyse, opsætning af vildtkameraer i de områder, hvor ulven færdes eller formodes at færdes.

Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus skal bl.a. desuden oprette og vedligeholde et samlet nationalt register over fund af ulv samt yde rådgivning til Miljøstyrelsen i spørgsmål nært knyttet til overvågning.

Overvågningsopgaven kommer til at løbe til og med 2019. Der er afsat  1,625 mio. i alt til opgaven. Der indkom ud over det vindende bud tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

[su_slider source=”category: 2948″ limit=”100″ link=”post” width=”1000″ height=”600″ pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”7000″] [/su_slider]

%d bloggers like this: