I disse dage er der et rykind af aftenfalke fra Syd- og Østeuropa på flere danske lokaliteter. Båret af lune vinde fra syd og øst tager de elegante rovfugle en sviptur mod nord til Nordvesteuropa for at jage guldsmede, græshopper og humlebier

Af Jan Skriver, dof.dk

De seneste dage er der set sjældne aftenfalke i Skagen, ved Gilbjerg Hoved i Nordsjælland, ved Kongelunden på Amager, ved Lollands pegefinger Hyllekrog og ved Bulbjergs kalkklipper i Nordvestjylland.

Alle steder gør de lykke i synsfeltet hos ornitologer, for aftenfalke er graciøse rovfugle, der matcher guldsmedenes evner i luften, når de på akrobatisk vis fanger flyvende insekter.

”I går torsdag havde vi tre aftenfalke i Skagen, alle voksne fugle. Vi er tilsyneladende midt i et rykind af aftenfalke tre uger tidligere end disse sjældne rovfugle normalt viser sig på forårstræk i Danmark. Fra Italien, Schweiz og Tyskland har der på det seneste lydt meldinger om ekstraordinært mange observationer af aftenfalke, hvilket kan antyde, at flere kan være på vej mod Danmark”, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder på Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Falkeflugt som vinden blæser

Det er de seneste dages kraftige, lune vinde fra sydøstlige retninger, der har givet Danmark et rykind af aftenfalke fra lande syd og sydøst for os, hvor rovfuglen yngler. De små falke er set i flere landsdele, men chancen for at opleve de elegante insektjægere vil formentlig være størst nær lokaliteter, der er kendte for klassisk forårstræk mod nord. Kig efter aftenfalke i områder med odder og landskabelige punkter, der peger mod nord – da er den en chance.

”Sandsynligvis er det vind og vejr, der har sendt aftenfalke til Danmark sydfra. Det er de kommende dages vejrlig, som afgør, om vi ligefrem vil få en invasion. Vedvarende sydøstlige vinde i maj vil helt sikkert give flere aftenfalke, men vender vinden og går i nord, vil trækket af disse rovfugle mod Danmark gå i stå”, siger DOF’s naturvejleder i Skagen.

Kollektivister med næb og klør

Sandsynligvis kommer de gæstende aftenfalke fra yngleområder i Ungarn, Rumænien, Ukraine og Rusland og videre mod øst. Her er det kendt, at aftenfalke kan yngle i kolonier.

Aftenfalken er en meget social rovfugl, og for omkring 100 år siden var der i Ungarn kolonier, der talte 500-600 ynglepar.

Den lille falk, der jager græshopper, biller, humlebier, guldsmede og andre større insekter er dog gået tilbage i antal i takt med opdyrkning og brug af sprøjtegifte, som fjerner rovfuglens fødegrundlag.

Aftenfalken har sine vinterkvarterer i Afrikas sydlige lande som for eksempel Zimbabwe, Botswana og Namibia. I vores vinterhalvår jager falkene i flokke store insekter i de afrikanske savanneområder.

Men netop nu delikaterer et antal aftenfalke sig med årets forårsfriske danske insektfauna.

Hvis man er heldig at opdage en aftenfalk, er der gode chancer for at få nærkontakt. Aftenfalken har ry for at være en af de mest tillidsfulde rovfugle, og den lader ofte mennesker komme ind på få meters afstand, inden den flyver.


FAKTA OM AFTENFALKEN

Aftenfalken har fået sit navn, fordi den ofte jager i skumringen, hvor dens føde af større insekter er aktive.

Ligesom en tårnfalk kan aftenfalken stå stille og muse på svirrende vinger.

Tit benytter den sig dog af standjagt, hvor den sidder på en gren eller en hegnspæl og spejder efter insekter.

Aftenfalken er kendt for at foretage kortvarige fremstød mod nord og vest i sin udbredelse.

For eksempel har den ellers meget sydøstligt orienterede falk ynglet i både Frankrig, Tyskland, Polen, Sverige og Finland.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »