Igennem de sidste 30 år er antallet af vibe, agerhøne og sanglærke faldet drastisk

I 30 år er bestanden af agerlandets fugle opgjort ved hjælp af punkttællinger, hvor der tælles i de samme områder på et bestemt tidspunkt af året.

Disse tællinger viser, at bestanden af de såkaldte indikatorarter (vibe, agerhøne, sanglærke, bomlærke og bynkefugl) er decimeret kraftigt. Tallene ser således ud: vibe -75 %, agerhøne -80 %, sanglærke -60 %, bomlærke -40 % og bynkefugl -70 %.

Grunden til denne store tilbagegang skal findes i ændringerne af landbrugets driftsformer. De stadig større marker med samme afgrøde og de store områder med vintersæd er medvirkende til den negative bestandsudvikling.

Skal denne udvikling vendes, er det nødvendigt med en omlægning af EU’s landbrugsstøtte, så man belønner landmænd, der tager større hensyn til fuglene. Problemet er ikke bare dansk, i det meste af EU ser man en tilsvarende nedgang af bestandene, så løsningen er nødt til at være international.

Kilde: Fugle og Natur

Del gerne artiklen hvor du ønsker...