Nye tal viser, at 99 procent af alle danske rovdyr, der lever af gnavere, er inficeret med dødelig muse- og rottegift. Miljøministeren må stoppe spredningen af antikoagulante muse- og rottegifte …

Af DN

Danske rovfugle og rovpattedyr der lever af gnavere har næsten alle sammen giftstoffer i kroppen, der stammer fra muse- og rottegift.

En ny rapport fra miljøministeriet viser, at 99 procent af de danske rovdyr indeholder spor af gift, som bliver spredt rundt i naturen gennem gnavere, der spiser giften.

Muse og rottegift – der også kaldes antikoagulante rodenticider – bliver både brugt til privat og kommunal skadedyrsbekæmpelse samt i land- og skovbrug.

– Det er et alarmerende højt tal, der i den grad burde få alarmklokkerne til at ringe i miljøministeriet. 99 procent er meget højt, og der er behov for hurtigst muligt at få nedbragt det tal, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident i DN.

– Ministeren må gribe ind og stoppe brugen af antikoagulante muse- og rotte gifte, der kan spredes på den her måde, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
Rapporten konkluderer, at den store forgiftning skyldes forbruget af antikoagulante giftstoffer. Det samlede salg af rotte- og musegift fra 2011 til 2013 er steget voldsomt.

Mus særligt problematiske

Det er særligt fundet af gift i mus, der er problematisk, for mus udgør en fødekilde for rigtig mange rovdyr. Det gælder både rovfugle som ugler, musvåger, glenter og tårnfalke, men også rovpattedyr som mår, grævling, lækat, brud og ræv, som vi kender fra den danske natur.

– Det er trussel mod mange af de rovdyr og rovfugle, som hører til i den danske natur. Mange arter er i forvejen pressede, fordi den danske natur er under pres og bliver mindre varieret, og derfor forsvinder arternes føde og naturlige levesteder. Et så markant fund af gift i naturen kan få store konsekvenser for bestandene af disse arter, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Rapporten viser samtidig, at dyr, som er inficeret med giften, har et stresset immunforsvar og øget risiko for blødninger i muskler og tarme.

– Vi ved, at rottegift har en direkte effekt på dyrene. Selvom de ikke selv spiser giften direkte, men i stedet spiser en gnaver som har spist giften, så risikerer rovdyret alligevel at dø af det, siger Ella Maria Bischop Larsen.

Kan bevæge sig langt

Giften slår først gnaverne ihjel efter 6 til 10 døgn. På den tid kan dyrene nå at bevæge sig over store afstande, og risikerer samtidig at blive spist af mange forskellige slags rovdyr. Derfor kan giften spredes over et stort område.

– Vi ser allerede nu tegn på, at de er nogle arter i naturen, som udvikler sig uforklarligt og alarmerende. For eksempel synger den før så almindelige kirkeugle på sidste vers, fordi der ikke er føde nok og æggene ikke klægges. Derved risikerer hele arten at uddø. Der er behov for at få klarlagt mere præcist, hvordan den her gift påvirker rovdyr og rovfugle i den danske natur, slutter Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »