Den såkaldte gruspulje, der støtter vandløbsrestaurering, har været en stor succes i 2018, og bevillingen er nu helt opbrugt

Af Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Fiskeplejen har en særlig “foreningspulje” på 500.000 kroner til mindre restaureringsprojekter, der kan gennemføres som foreningsaktivitet. For beløbet kan bl.a. lokale lystfiskerforeninger købe gydegrus og en vis mængde skjulesten.

Støtte til over 40 projekter

I 2018 har puljen givet støtte til over 40 større og mindre projekter, og bevillingen er derfor nu opbrugt. På den baggrund kan der ikke gives flere tilsagn om økonomisk støtte til restaureringsprojekter i 2018.

Antallet af støttede projekter i 2018 er cirka 25% større i forhold til de foregående år. En medvirkende årsag til stigningen er formentlig afholdelsen af World Fish Migration Day, der var med til at sætte fokus på problemerne med spærringer i vandløb.

Ved årsskiftet kan der igen ansøges, og der vil også i 2019 være 500.000 kr. i gruspuljen, som foreninger kan ansøge.

Pengene i gruspuljen er en del af fiskeplejen, som finansieres af salget af fisketegn.

Læs mere om gruspuljen

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...