Buejægere er forpligtet til at meddele, hvis de i løbet af sæsonen slipper en pil mod en af Danmarks tre store hjortevildtarter

Af Naturstyrelsen

Hvis du har været på buejagt og sluppet en pil til enten då-, kron-, eller sikavildt er du med i det treårige forsøg med buejagt på de ”3 store”.

Da er du forpligtet til at indberette om skuddet til Miljøstyrelsen.

Til det formål har styrelsen udgivet et indberetningsskema til formålet. Skemaet downloades fra hjemmesiden og udfyldes elektronisk, hvor efter du sender det pr. e-mail til Miljøstyrelsen.

Indberetningerne skal bruges ved evaluering af forsøget, og der vil blive lavet delvise opsamlinger hvert forår i forsøgsperioden (2019, 2020, 2021). I den forbindelse kan Miljøstyrelsen vælge at kontakte dig som indberetter, hvis der er behov for supplerende oplysninger.

I nyheden linkes til siden hvor indberetningsskemaet kan downloades. Det er vigtigt at jægerne udfylder det elektroniske skema (Excel regneark). Pdf versionen er kun til brug i tilfælde af at man ikke kan anvende Excel. (Billedet er optaget under jagt på småvildt)

Indberetningerne er vigtige for udkommet af forsøget, så tag godt imod skemaet, som du finder her – og husk at indberette senest den 31. marts. Og husk at du, som altid, samtidig skal indberette til vildtudbyttestatistikken.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...