Den invasive amerikanske signalkrebs er nu senest konstateret i et å-system ved Kolding … 

Af Redaktionen

Signalkrebsen fortrænger vores almindeligt forekommende flodkrebs, og næsten stort set alt andet, da den er meget aggressiv. Desuden er den bærer af sygdommen krebsepest, som den selv er i stand til at overleve.

Signalkrebsen er konstateret 11 steder i Jylland, og den breder sig desværre stadigt.

Den blev i sin tid importeret og udsat i damme hos krebseavlere. Man var dengang meget interesserede i disse krebs, fordi Signalkrebsen er meget større end den hjemhørende flodkrebs.

Nu efterlyser DTU-Aqua en egentlig forvaltningsplan for de danske flodkrebs.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »