Danmark er et slaraffenland for ænder og andejægere og her vises de tre mest læste artikler om andejagt – lige nu

Af Redaktionen

Set i det helt store perspektiv ligger Danmark rigtig lunt placeret på landkortet, hvis man er til andejagt og jagt på trækkende ænder.

Ikke alene ligger landet på mange områder som en trakt på trækruterne mellem syd og nord.

Vi har også omkring 7.500 kilometer for det mest fladvandet kystlinje, der i vid udstrækning anvendes som rastepladser for de enorme mængder andefugle, der hvert år anvender Danmark som transit.

Den mest læste artikel om andejagt i FLIP version “lige nu” ses herover og er en reportage om jagt i et dansk naturgenopretningsprojekt. Artiklen har modtaget næsten 25.000 sidevisninger i september måned.  

Langt de fleste ænder skydes under morgen- og aftentræk og for det meste i dagens første eller absolut sidste lys. Ofte er andetrækket overstået på ganske få minutter.

Strand- og havjægerne har dog alt andet lige en længere jagtdag.I fjorde og vige og langs tilstødende strangenge trækker ænderne til tider hele dagen.Ligeledes kan strandjægere, der via en pram “kravler” til ænderne, bruge hele dagen.

Ja faktisk er det først når ænderne har slået sig ned og begynder at falde til ro at jægerne begynder den lange og ofte teknisk meget krævende kravlejagt, der går ud på at skubbe en stor skydepram på skudhold af de rastende ænder uden, at de opdager det.

Tilsvarende strategi anvendes af motorbådsjægerne. Også disse har hele dagen til rådighed, når der jages ænder på den store såt, som er et anvendt udtryk om jagt på havet.Motorbådsjægerne nedlægger især dykænder, som f.eks. edderfugl og sortand, men af og til nedlægges der også mindre dykænder samt svømmeænder og sågar gæs.

Ænder skydes også på opfløj og det gælder ikke mindst ved de søer og vandhuller, hvor der udsættes opdrættede gråænder til jagt.

Som det fremgår består andejagt i Danmark i virkeligheden af en bred vifte af forskellige jagtformer – ofte tilpasse de forskellige jagtbare andearter.

Derfor findes der ikke mange jægere, som ikke også kan placeres i kategorien andejægere og på Netnatur.dk er der i sagens natur stor søgning mod de artikler, der handler om andejagt.

Herunder bringes de 3 meste læste artikler – lige nu

DEN STORE DAG – PREMIERE PÅ ANDEJAGT

ANDETRÆK OG UDFODRING VED SØER

LANGTIDSSTEGT VILDAND

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »