Antallet af jægere falder i USA, og det udløser krav om øget og nemmere adgang til jagt på offentlige arealer, da jagt anses som det økonomiske fundament for Nordamerikas vilde dyreliv

Af Redaktionen

Brug af naturen er populært i USA:

Ikke færre end 101,6 millioner amerikanere over 16 år bruger i et eller andet omfang naturen til jagt, fiskeri og iagttagelse af det vilde dyreliv.  Målt i forhold til den samlede befolkning over 16 år svarer det til omkring 40 procent

Det viser en rapport fra U.S. Fish and Wildlife Service, som har beregnet værdien af udendørsaktiviteterne, som de højeste i 25 år.  I alt er det opgjort til 156 milliarder dollars.

Men rapporten viser også et moderat fald i antallet af jægere og det vækker bekymring hos amerikanske politikere.

– Rapport understreger absolut behovet for at øge adgang til offentlige områder i hele USA.

Det udtaler amerikanske Ryan Zinke Secretary of the Interior, som også er kendt for sine argumentation for øget adgang til offentlige arealer mhp udvending af olie, gas og mineraler.

Zink påpeger, at jagt og fiskeri er en del af den amerikanske arv, og derfor er det afgørende at udvide adgangen til naturen for de kommende generationer.

Fremover vil U.S. Fish and Wildlife Service, også se på udviklingen indenfor bl.a. buejagt, som i det første undersøgelses år er opgjort til 12 millioner. 

– Mange mennesker øst for Mississippi-floden er afhængige af venner med adgang til store arealer mens andre er nød til at betale store summer for at deltage i jagt- og fiskeklubber.

– Dette betyder, at adgang til jagt på offentlige område er endnu vigtigere end tidligere, understeger Ryan Zinke, der i september 2017 tog tilløb til at gøre jagt og fiskeri mere tilgængeligt for offentligheden i områder, hvor jagt og fiskeri ellers hidtil har været bandlyst.

Iagtagelse af vilde dyr i fremgang

Undersøgelsen er den 13. i en serie, der er blevet gennemført hvert femte år siden 1955.

Den seneste undersøgelse påpeger, at der er konstateret væsentlige stigninger i de aktiviteter, der involverer observering og fotograferer af USA’s vilde dyreliv.

Rapporten viser, at disse aktiviteter er steget med ikke mindre end 20 procent i perioden 2011 til 2016.

Det er især den nære natur, som er populær blandt amerikanske naturbrugere.

Her blev der registreret en stigning på 18%, mens der kun blev konstateret en stigning på 5%, når man undersøgte antallet af de personer, der søger naturoplevelser, som blev kategoriseret som ”langt fra hjemmet oplevelser” Her gik de konkrete antal personer fra 22,5 millioner til 23 millioner i den undersøgte periode.

Lystfisker i vækst

Flere amerikanere er registreret som aktive lystfiskere og rapporten indikerer en stigning på 8 procent. Konkret påpeges en stigning fra 33,1 millioner lystfiskere i 2011 til 35,8 millioner i 2016.

Værdien af lystfiskeri estimeres alene til 46,1 milliarder dollar.

Den gruppe af naturbrugere, der kategoriseres som jægere, ser ud til at være svagt faldende. I perioden er dette tab opgjort til 2 millioner.

Samlet set er der dog stadig 11,5 millioner jægere i USA.

Den økonomiske værdi af jagt har dog ifølge rapporten taget et dyk.

Tabet er opgjort til 29 procent og værdien af jagt er fra 2011 til 2016 faldet fra 36,3 milliarder til 25,6 milliarder dollars.

Udgifter relateret til konservator og campingudstyr oplevede dog en stigning på 27 procent, mens værdien af  jagtudgifter i perioden er steget med 15 procent.

Jægerfald udløser bekymring

– Jægere og lystfiskere er rygraden i den ​​amerikanske naturbevarelse, så jo flere mænd og kvinder vi har der  fisker eller går på jagt, desto bedre har vores dyreliv det.

Sådan lyder det fra Ryan Zinke, der især har fokus på børn og unges afgang til jagt og fiskeri.

Han påpeger, at der allerede findes en mentorprogrammer for børn og unge i dele af USA.

Zink vil dog gerne se at disse programmer kommer til at gælde over hele landet og dermed nå ud til områder, hvor børn og unge ikke traditionelt har mulighed for at jage, og fiske og dermed knytte sig til dyrelivet.

Ifølge Zink er der ingen, der gør mere for dyrelivet og den vilde  natur end jægerne.

Derfor mener han, at selv en beskeden tilbagegang i antallet af jægere skal tages alvorligt, da jagt er det økonomiske grundlag for USA’s landsdækkende bevaringsarbejde.

Ifølge Zink er afgifter fra jagt og jagtrelaterede aktiviteter helt afgørende for nordamerikansk dyrebevarelse.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »