I Jönköping län er antallet af vildtulykker, som følge af den store bestand af vildsvin, steget med 174% siden 2010

Af Redaktionen

I 2010 havde man 104 ulykkestilfælde som kunne relateres til vildsvin. Dette tal var i 2017 steget til 285.

Ifølge Jagt & Jägere ønsker den svenske bilejerorganisation Motormännen, at afskydningen af vildsvin skal øges væsentligt, for at øge sikkerheden på vejene.

Ikke kun vildsvin

Det er dog stadig råvildtet, der tegner sig for de fleste påkørsler i den svenske trafik. I 2017 blev der i alt registreret 3.548 påkørsler – hvilket også er en stigning i forhold til 2010 på 5,6 procent.

Antallet af påkørsler af elg er til gengæld faldet i den samme periode. I 2017 blev der således registreret 447 uheld mod 687 episoder i 2010.

%d bloggers like this: