Selv om et nordisk krav om sanktionsmulighed mod Ungarn for “manipulerede jagttrofæer”, og Ungarn midlertidigt skulle miste retten til at udstede medaljer, ikke blev medtaget i CIC’s anbefalinger på området, så er Danmarks Jægerforbund alligevel godt tilfreds med resultatet …

Af Redaktionen

Det er indiskutabelt, at CIC’s anbefalinger imod “manipulerede jagttrofæer”, som fordømmes på det kraftigste, er et mega fremskridt i forsøget på at dæmme op for dette fænomen, som i vores verdensdel især kendes fra Ungarn og i mindre omfang Østrig, men herudover praktiseres i New Zealand, Australien og Sydafrika. Sidstnævnte sted kendes navnlig på dåseløver, som avles her til “jagt” i stor stil.

Men anbefalingerne fra CIC kunne rent faktisk godt have været endnu mere restriktive, selv om de er ret kontante. Ifølge Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, jaegerne.dk, så blev en nordisk CIC-Trofæarbejdsgruppe på et møde i oktober nemlig enige om en indstilling til CIC-mødet i Madrid i november, hvor anbefalingerne blev endeligt vedtaget. Den nordiske arbejdsgruppe ønskede, at der skulle anlægges en meget restriktiv kurs over for fænomenet, manipuleret vildt, med en indbygget sanktionsmulighed. Endvidere lagde arbejdsgruppen op til, at CIC skulle nægte Ungarn retten til at udstede medaljer til jagttrofæer, “indtil man har fået ryddet op i denne usmagelige form for trofæjagt”.

Måske på agendaen igen

Af grunde, der ikke er blevet oplyst om i forbindelse med introduktionen af det – på enhver tænkelig måde – skelsættende sæt anbefalinger, kom den nordiske formulering ikke med i dem.

Netnatur.dk ringede derfor til konsulent i Jægerforbundet, Fritz Heje Hansen og stillede spørgsmålet, om arbejdsgruppen vil arbejde videre med disse to ønsker, som der ikke bliver mindre behov for fremadrettet, selv om de ikke blev taget til nåde ved CIC-mødet i Madrid i november?

– I den form, anbefalingerne fra CIC foreligger, er de rimelig kontante, men jeg har ingen mening om, hvorvidt der vil blive genfremsat ønske om, at arbejdsgruppens formulering bliver implementeret i anbefalingerne, siger Fritz Heje Jansen og føjer til, at den nordiske CIC-Trofæarbejdsgruppe skal mødes igen til sommer eller først i efteråret, og ved den lejlighed vil der således være mulighed for at drøfte, hvorvidt ønsket om sanktionsmulighed og Ungarns fortabelse af retten til at udstede medaljer til jagttrofæer, indtil manipulering med jagttrofæer i landet er ophørt, skal genfremsættes over for CIC.

Han mener dog, at anbefalingerne i den foreliggende form vil få nogle ungarske jagtdistrikter og jagtoperatører til at “stikke piben ind”. For når manipulerede jagttrofæer fremadrettet vil blive udelukket fra opmåling, når den respektive trofæmåler skønner, at trofæet er manipuleret, vil jægeres mindre efterspørgsel på dem betyde, at det bliver mindre interessant for jagtdistrikter og deres bagmænd at fortsætte “produktionen” af dem.

Bør stryges af trofælisterne

Fritz Heje Hansen mener ikke, at der er noget, der tyder på, at han som trofæmåler i Jægerforbundet i hverken denne jagtsæson eller tidligere har opmålt manipulerede jagttrofæer, fordi ingen af de udenlandske, heriblandt ungarske trofæer, han har opmålt, har skilt sig ud fra normalniveauet, eller antallet har ligger ekstraordinært højt.

Uden der sættes detaljer på, så mener næstformand i Jægerforbundet, Henrik Frost Rasmussen, at “i Danmark har vi med stor sandsynlighed kendskab til, at danske jægere har nedlagt manipulerede jagttrofæer”.

Der er ingen tvivl om, at de jagttrofæer, han har i tankerne, er de 31 bukke, heraf 27 i medaljeklasse, en jæger fra Sydsjælland skød i Ungarn i 2010, og betalte godt én million kroner i trofæafgift for. Og man tager næppe meget fejl, hvis adressen også gælder to kronhjorte, den samme jæger skød i Ungarn samme år, samt et par mega bukke, en anden dansk jæger har skudt i Ungarn tilbage i 2005. Disse trofæer er opmålt af Nordisk Safari Klubs trofæmåler, Sten Breith.

Adspurgt af Netnatur.dk mener Fritz Heje Hansen dog, at mistanken om manipulation bør få CIC til at fjerne opmålingsresultaterne for de nævnte bukkeopsatser og kronhjortegevirer fra trofælisterne, alternativt, at de pågældende jægere – som det formodes, ikke kan være uvidende om, at trofæerne efter al sandsynlighed er manipulerede – selv tager skridt til at få dem strøget af listerne.

I lighed med Jens Kjær Knudsen, formand for Nordisk Safari Klub, mener Henrik Frost Rasmussen, at jægere der fremdarettet bliver tilbudt store trofæer, som lyder for godt til at være sandt, bør være på vagt. Desuden mener han, at jægere bør anmode det respektive jagtrejsebureau om en skriftlig garanti for, at der ikke nedlægges manipuleret vildt på det aktuelle jagtrevir. Hvis man på trods heraf får mistanke om manipulation, så anbefaler han, at jægeren straks kontakter jagtrejsebureauet hjemme i Danmark med henblik på en gensidig aftale om øjeblikkelig afbrydelse af jagten.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »