Bliver der indført arealbegrænsning i forbindelse med jagt på kronvildt? Og i givet fald, hvornår træder ordningen i kraft?

Af Redaktionen

Vildtforvaltningsrådet har de seneste år presset på for at få indført arealbegrænsning i forbindes med jagt på kronvildt.

Læs mere: Arealbegrænsning

Men indstillignen har af forskellige årsager haft det vanskeligt i det politiske system.

Det kom rådets formand Jan Eriksen ind på under et såkaldt myndighedsmøde d. 16. juni 2022, hvor han er citeret for at sige følgende:

” Indstillingen om arealbegrænsning for nedlæggelse af kronhjorte (handyr over spidshjorte) blev afvist af en tidligere minister, da VFR ikke indstillede i enighed. Den blev dog vedtaget af den nuværende miljøminister, men blev sidenhen taget af lovprogrammet for folketingsåret 2021-2022.”

Læs mere: Protokol for myndighedsmøde PDF 16.06.22[1]

Jan Eriksen mener dog, at forslaget om arealkrav vil blive omsat til lov indenfor overskuelig fremtid og under mødet udtaler han:

” Det er rådets forhåbning, at den kommer på i det lovprogram, der vedtages for folketingsåret 2022-2023 (måske med virkning allerede i løbet af 2023). Der er en politisk virkelighed, som vi som rådgivende organ er underlagt” 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »