I det nye forslag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe får alle uanset arealstørrelse mulighed for at nedlægge hjort, men et stort juridisk “men” knytter sig til forslaget …

Af Redaktionen

– Alle jægere, som ejer mindst én hektar jord eller har lejet mindst fem hektar, kan stadig jage hjort større end spidshjort ifølge det nye udspil fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, som er nedsat af Vildtforvaltningsrådet.

Der er endnu kun tale om et forslag, men ifølge forslaget må enhver jæger nedlægge en hjort større end spidshjort.

– Dermed er er der altså kronvildtjagt, herunder hjortejagt, for alle danskere jægere, uanset hvor megen jord de råder over, understreger Lars Jensen, som er Jægerfundets repræsentant i gruppen.

Udspillet afløser det første udspil fra den nationale hjortevildtgruppe som kuldsejlede, da modstanden mod de såkaldte tvangslau efter meget at dømme var alt for stor. I det første udspil var væsentlige privilegier knyttet til medlemskab af et storlaug.

LÆS OGSÅ: Arealbegrænsninger på vej i ny hjortevildtforvaltning

Forslaget udløste mediestorm og den tidligere formand for gruppen Lars Jensen fra Danmarks Jægerforbund valgte af personlige årsager at trække sig fra formandsposten.

LÆS OGSÅ: Dagen derpå

Posten som formand for gruppen blev efterfølgende besat af Svend Bichel og det blev hans opgave at samle stumperne af den forliste plan og udarbejde en mere bæredygtig og demokratisk løsning.

Planen kan i dag læses på Jægerforbundets hjemmesiden og her fortæller Svend Bichel, at alle i gruppen har givet og taget, før forslaget lå klar.

Svend Bichel mener, at den opgave som Vildtforvaltningsråd har stillet til Den Nationale Hjortegruppe er løst og han slår fast, at den fremlagte model sikre i al fald fire ting:

At alle jægere fortsat kan jage kronhjort
At trykket tages af hjortene
At der bliver sat en stopper for de brodne kar, som nedlægger for mange hjorte i forhold til arealet
At der lægges et større jagttryk på kalve og hinder

Modellen for jagttider fra sæsonen 2018/2019 ser ud som følger:

• Kronkalv 1/9 – 31/1.

• Hind 16/10-31/1.

• Spidshjort 16/10-31/1.

• Hjort 1/9-15/10.

Disse jagttider skal gælde for hele landet, oplyser Svend Bichel, der skal præsentere modellen for Vildtforvaltningsrådet den 15. marts næste år.

Såfremt Vildtforvaltningsrådet godkender planen fra Den Nationale Hjortevildtgruppe vil forslaget blive sendt videre til Miljø- og Fødevareministeriet.

Formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe knytter dog et stort juridisk og teknisk “men” til den fremlagte plan og henviser til at der er visse arealmæssige begrænsninger, som gruppen ønsker indført ved nedlæggelse af hjort nummer to.

Ejer man en ejendom på mellem én og 100 hektar – eller har man lejet jagt over fem hektar – må man nedlægge én hjort større end spidshjort. Hvis man har jagtretten på mere end 100 hektar, må man nedlægge endnu en hjort osv.

– Men jeg understreger, at al det tekniske og juridiske omkring hektar grænsen ikke er fastlagt endnu. Dette kan vi forhåbentligt komme tætte på ved næste møde i hjortevildtgruppen den 14. december.

LÆS OGSÅ: Jagtretten er ukrænkelig, særligt på landet