Jakob Boni, formand for Hjortevildtgruppen Vestjylland, har indkaldt til stormøde om arealkrav. Men de øvrige i gruppen ønsker ikke at deltage

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

Af Redaktionen

Meget tyder på at Jacob Boni Jakobsen, formanden for Hjortevildtgruppen Vestjylland står meget alene med sit synspunkt, da han mener, at hjortevildtet kan forvaltes uden, at der indføres arealkrav. 

De øvrige medlemmer af gruppen mener, at der skal ændres i lovgivningen, så der fremover skal mindst 100 ha til før der må nedlægges en kronhjort. 

Derfor har formanden indkaldt til stormøde, så alle sten kan vendes og man kan få den faglige begrundelse vurderet i forhold til de interessegrupper, som hjortevildgruppen repræsenterer.

Mødet var programsat, men nu oplyser Lemvig Folkeblad at mødet aflyses.

Ifølge formanden er baggrunden, at de øvrige medlemmer af Hjortevildtgruppen har meddelt, at de ikke ønsker at medvirke.

 

Jakob Boni og arealkrav

Kan man inden for Grundlovens rammer og den private ejendomsrets ukrænkelighed gennemføre arealkrav på f.eks. kronvildt? Jurist i Bæredygtig Landbrug mener nej, og denne vurdering er ikke efterfølgende set fagligt beklikket. Vestjysk Hjortevildgruppe går dog utraditionelt til værks, springer kommandovejen og gruppeformanden over og går direkte til den ansvarlige minister med et forslag om, at der maksimalt må nedlægges en hjort pr. 100 ha jagtareal.   

Baggrunden for jakob Bonis ønske om et stormøde bunder i, at et flertal – uden om formanden – anbefaler, at der indføres arealkrav for jagt på kronvildt.

Denne anbefaling er allerede sendt direkte til miljøministeren, der er ansvarlig for jagten i Danmark.

Der er dog tradition for, at den ansvarlige minister på området i udpræget grad støtter sig til de anbefaleinger, der modtages fra Vildforvaltningsrådet. 

Først når organisationernes ønsker har været debatteret og behandlet i  rådet sendes der et forslag til ministeren på området. I reglen bygger dette forslag på enighed i rådet. 

Derfor er det også usædvanligt, at en lokal hjortevildtgruppe fremsender sit eget forslag direkte til ministeren. 

Men det er ikke det eneste, der virker opsigtsvækkende i gruppens forsøg på at få indført arealkrav.

Jakob Boni føler nemlig, at gruppen er gået bag hans ryg som formand, da han ikke er initiativtager til skrivelsen og ej heller medunderskriver på det fremsendte forslag til ministeren.  

Derfor indkaldte han til stormødet i Mejrup-Hallen for at få klarlagt den lokale holdning til spørgsmålet.

DN: “Jægerforbundet må finde egne ben i sagen”

Jens Eskildsen, der repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening i gruppen, mener dog ikke, der er behov for et stormøde.

Han mener i stedet, at Danmarks Jægerforbund har behov for at finde sine egne ben i sagen.

Denne holdning skal givetvis ses i lyset af de uklare signaler, der over de seneste år er udgået fra Danmarks Jægerforbunds øverste ledelse, som efter meget at dømme har talt med uld i munden i spørgsmålet om organisationens holdning til arealkrav.

DJ’s officielle holdning 

Danmarks Jægerforbunds officeille holdning er dog, at man ikke støtter forslaget om at der indføres arealkrav. Dette har forbundet over den seneste tid gentaget flere gange.

– Men, hvis modstand mod arealkrav er DJ’s officielle holdning, betyder det så, at der også er en uofficiel holdning?

Det spørgsmål har en kendt debattør under en debat om samme emne rejst på de sociale medier.  

Formand og flertal

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i hjortevildtgruppen er ikke den eneste, der finder det problematisk, at den vestjyske gruppeformand stædigt holder fast i Jægerforbundets officielle holdning. 

Søren Christensen, der er Landbrug og Fødevarers repræsentant i hjortevildtgruppen, mener således, at Jacob Boni bør rette ind efter gruppens ønsker.

Som formand for et udvalg skal man varetage flertallets ønsker, påpeger han. 

Han ønsker dog ikke at stå på mål for gruppens synspunkter under et stormøde og anbefaler, at Jægerforbundet selv afholder et stormøde uden deltagelse af f.eks landbruget og skovbrugets repræsentanter. 

Robert Vestergaard Olsen, der repræsenterer Dansk Skovforening i hjortevildtgruppen, tilslutter sig og mener heller ikke, at et stormøde er en god ide. 

Han finder det tillige kritisabelt, at Jakob Boni er formand for gruppen og overfor Folkebladet påpeger han, at der problematisk, at Jægerforbundets repræsentant i Hjortevildtgrupperne er “født formand” for gruppen. 

Undersøgelse udtrykke massiv jægerstøtte til Jakob Bonis holdning  

Blandt jægere er spørgsmålet om arealkrav et politisk meget varmt emne, og står undersøgelse – gennemført på de sociale medier – til troende, er modstanden mod arealkrav massiv. 

Kun én ud af ti udrykker her, at de ønsker indførsel af arealkrav. Mere end 90 % er imod. 

Selv om spørgeunderøgelserne ikke er repræsentative for alle danske jægere, ser det ud til, at den kun 35 årige Jakob Boni har langt de fleste jægere med sig i sit forsøg på at redde den danske jagtmodel, hvor afskydningen reguleres via nationale såvel som regionale jagttider. 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »