Hans Nielsen og hans hjælpere har på et år nedlagt ikke færre end 30 mink i Mølleådalen nord for København. Ikke for at få skindene, men for at hjælpe fuglelivet i naturen …

Af Redaktionen

Blishøns, lappedykkere og ænder med reder og ællinger langs Mølleåen har uden at vide det fået livsvigtig hjælp.

Mens fuglene har ynglet har biolog Hans Nilsen, 60, og 17 andre frivillige minkjægere puslet i krattet og sat fælder op for minkene. Ikke fordi man vil have deres skind – pelsjagt er slet ikke tilladt i Danmark – men fordi minkene ellers ville gøre livet overordentligt farligt for fuglene.

Naturstyrelsen indkaldte 14. august de frivillige minkfangere fra Mølleådalen sammen med de øvrige fældefangere fra Sjælland for at udveksle erfaringer og give gode tips om minkfangst. Samtidig kårede man Hans Nielsen som årets bedste minkfanger på Sjælland.

– De frivillige har uden tvivl en stor del af æren for, at der i år har været flere ællinger i Mølleåen, end der plejer. Det kræver erfaring og viden om minken at finde de rigtige steder at opsætte fælderne, og man skal hele tiden være klar til at rykke ud og tømme fælderne. Den indsats skal de have en stor tak for, siger skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen i Hovedstaden.

Naturstyrelsen vil meget gerne have hjælp fra folk, der vil arbejde frivilligt i naturen.
Læs mere om, hvordan du kan være med til at bevare de grønne områder sammen med andre.

Svømmende dræber

De skadelige mink er særdeles gode svømmere, og de kaster sig gerne ud på lange ture i søer og åer for at jage fugle, der yngler i rørskove og på holme og øer. Denne form for angreb er vandfuglene ikke vant til, fordi danske rovdyr som ræv, ilder og skovmår yderst sjældent jager ad vandvejen.

De dræbende minkfælder bliver altid placeret på flydende platforme ude i vandet, hvor det kun er minken, der kommer. Der bruges også fælder, der fanger minkene levende. Her får minkfangeren en sms-besked, når fælden klapper, så fælden hurtigt kan blive tømt.

Højsæson for indfangning af mink

Minken er en invasiv dyreart, der er uønsket i den danske natur. De mink, der lever frit i Danmark, stammer typisk fra minkfarme.

Sensommeren er en god årstid for at fange mink, fordi minkene bevæger sig meget omkring på udkig efter nye territorier.
Rundt i hele landet er der cirka 100 frivillige. De har i år fanget i alt 132 mink. Der holdes i den kommende tid to erfaringsmøder for minkfangerne på Fyn og i Jylland.

Naturstyrelsen i Nordsjælland har i øvrigt også fanget mange mink.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »