På Netnatur.dk er nogle af sidens artikler mærket ARKIV UDVALGTE, da de er aktuelle, men ikke nødvendigvis nye

Af Redaktionen

Artikler på Netnatur.dk er arkivet under tags, kategorier og menuer. Det gør det nemt at finde frem til det man søger.

Artikler kan også findes ved at søge på specifikke ord og vendinger. BEMÆRK: Artikler mærket som arkiv aktuelle er ikke nødvendigvis nye artikler

På Netnatur.dk bringes der stort set dagligt artikler, der er mærket som “arkiv udvalgte”

Artiklerne er tilmed mærket med en anden farve end den grå markering, der ellers bruges. 

Kategorier

Der er mange grunde til anvende artikler, der allerede har været fremme på forsiden. Ud over at det kan have historisk værdi, kan den underholdningsmæssige eller informative værdi ved artiklerne stadig være høj. Ja ind i mellem ligefrem højere, da artiklen nu kan sammenlignes med den baggrundsviden man har om det behandlede emne i dag. 

IKKE ALLE har dog interesse i jagt- og naturhistorien og hvis man KUN vil læse de nyeste artikler, bør man springe artikler over, der er skiltet med den farvede boks ARKIV UDVALGTE.

Dermed undgår man at læse indhold, der har været fremme på forsiden af Netnatur.dk tidligere. 

Såfremt man alligevel kommer til at klikke sig ind i en arkiv-udvalgt artikel, uden at ville det, bedes man være opmærksomme på datoen.

Den fremgår sammen med afsender af artiklen. Altså lige bagefter den allerførste linje i brødteksten.

Kun i de tilfælde, hvor det kan virke forstyrende for oplevelsen eller forståelsen af indholdet anvendes ordet arkiv-udvalgte. Hvis vi genanvender en artikel, der er tidløs, er det ikke sikkert den mærkes som de øvrige arkiv udvalgte. 

Søg

Søger man i arkivet ved hjælp af den tilknyttede søgefunktion – øverst i højre hjørne – dukker der en masse søge resulater op.

I oversigten over søge resultaterne vil der fremgå både nye og ældre artikler. Men sjældent vil der være artikler mærket arkiv-udvalgte. Her bedes læseren derfor være ekstra skarp på dato for offentliggørelsen, da dette kan have betydning for forståelsen. 

Der kan i princippet være løbet meget vand i åen siden et søgeresultatet i form af en artikel blev skrevet. 

Ligeledes gælder det, hvis man søger vi kategorierne, som ud over nævnte arkiv udvalgte, kan være bukkejagt, andejagt eller ulv.

Alle artikler er forsynet med flere arkiv-knapper (Tags).

Klikker man på de grå knapper, går man til indholds-liste, der viser artikler m.m., som er forsynet med det aktuelle tags.  

MENU

Endelig er der også muligt at søge i Netnatur ved hjælp af menu-strukturen, der ses aller øverst på siden. 

Denne menu gør det nemt at finde frem til artikler inden for det emne, man søger information omkring. 

 

HERUNDER OVERSIGT OVER TILFÆLDT UDVALGTE SEKTIONER på NETNTUR.DK

Gåsejagt

SEKTION KUN OM 

GÆS OG GÅSEJAGT

Fauna

SEKTION KUN OM 

FAUNA

Sneppejagt

SEKTION KUN OM 

SNEPPEJAGT

Andejagt

SEKTION KUN OM 

ÆNDER OG ANDEJAGT

jagt

SEKTION KUN OM 

JAGT

SEKTION KUN OM 

TROFÆJAGT

SEKTION KUN OM 

RÆV OG RÆVEJAGT

SEKTION KUN OM 

HAGLJAGT

SEKTION KUN OM 

JAGTREJSER

SEKTION KUN OM 

RIFFELJAGT

Falkejagt

SEKTION KUN OM

FALKEJAGT

Kronvildt

SEKTION KUN OM

KRONVILDT

Råvildt

SEKTION KUN OM 

RÅVILDT

Buejagt

SEKTION KUN OM 

BUEJAGT

ULV

KLIK OG LÆS MERE OM 

ULV

MÅRHUND

KlIK OG LÆS MERE OM

MÅRHUND

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »