Rapport vurderer naturens og arternes tilstand i Danmark

Af Redaktionen på baggrund af pressemeddelse fra DCE

“Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering”.

Citat fra rapporten ”Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019. Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering”.

Videnskabelige rapport om bevaringsstatus for de danske naturtyper og arter forligger nu. Det oplyser DCE i udsendt nyhedsbrev.  

Hvert sjette år skal Danmark ifølge EU’s habitatdirektiv (art. 17) rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen.

Sidst det skete var i august 2019, hvor Danmarks sendte rapporteringen i form af en Acces-database med data om forskellige naturtyper og arter.

Det er den tredje såkaldte artikel 17-rapportering fra Danmark (2007, 2013 og 2019), der bygger på et egentligt overvågningsprogram

Rapporteringen giver derfor mulighed for en vurdering af udviklingen gennem årene for de fleste naturtyper og arter.

Af de 60 rapporterede naturtyper er 95 pct. i enten stærkt ugunstig eller moderat ugunstig bevaringsstatus og af de 84 rapporterede arter er 57 pct. i stærkt eller moderat ugunstig status.

For yderligere oplysninger vedrørende rapporten, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø ved seniorrådgiver Jesper Fredshavn, jrf@dce.au.dk eller tlf.: +45 20257960

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »