En artikel med overskriften “Ny flok ulvehvalpe set ved Ulfborg” er havnet som en klage i Pressenævnet, som nu har taget stilling til kritikken af det anvendte journalistiske håndværk bag artiklen

Af Redaktionen

Har Dagbladet Holstebro-Struer levet op til god presseskik, da dagbladet i sensommeren bragte artiklen “Ny flok ulvehvalpe set ved Ulfborg”

Det spørgsmål har Pressenævnet nu vurderet, efter at de har modtaget en klage fra en unavngiven ulvegruppe, som observerer og registrerer ulve i Danmark. Ulvegruppen mener nemlig, at Dagbladet har tilsidesat god presseskik, da de viderebragte informationerne.

Af artiklen fremgår det i følge Presseankenævnet bl.a. følgende:

Sidste år fik ulveparret ved Ulfborg otte hvalpe – de første ulve født i Danmark i 200 år. Nu tyder alt på, at det samme ulvepar har fået ulveunger igen i år.
I hvert fald skrev gruppen [Klager] tirsdag på Facebook, at “To ulvehvalpe er blevet set her til morgen ved Ulfborg krydse en vej. Observation er gjort klokken 6.00”.
For Peter Sunde, der er seniorforsker ved institut for Biosience på Aarhus Universitet, er det ikke nogen overraskelse, hvis der er et nyt kuld ulvehvalpe.
– Et ulvepar får normalt hvalpe hvert år, hvis der er føde, og vi har forventet, at der er født et nyt kuld. Vi har dog ikke fået observationer endnu, men det tager vi stille og roligt. Det kan skyldes, at de opholder sig et andet sted i området, hvor der ikke er opsat vildtkameraer, siger Peter Sunde.

Men i teksten skrives også, at gruppen bag observationen ikke deler deres informationer med Ulveatlas.dk, der administreres ad Naturhistorisk Museum i Aarhus

Dette får gruppen til at skrive følgende til dagbladet:

”I oplyser i denne tekst, at vi ikke deler observationer med ulveatlas. Vil I venligst fjerne dette prompte da i ikke har belæg for dette. Jeg kontakter pressenævnet såfremt i ikke retter det. Vi ønsker ikke at udtale os til [Journalisten] overhovedet med den måde han behandler folk på. Så han må gerne stoppe med at kime os ned. Vi ønsker ikke at denne tekst bliver citeret nogen steder heller. På forhånd tak. Forventer hurtig tilbagemelding.”

Dagbladets journalist på opgaven forsøger efterfølgende at få en udtalelse fra gruppen og i en mail skriver han tilbage til ulvegruppen.

Oplysningen om, at Ulveatlas ikke får oplysninger fra gruppen har jeg fra seniorforsker Peter Sunde fra Bios, AU.

På Ulveatlas liste over indberetninger, ser jeg heller ikke umiddelbart nogen fra Klager (gruppens talsperson red.)  og gruppens medlemmer.

Hvis du kan dokumentere, at I deler observationer med Ulveatlas retter vi det selvfølgelig. Og herunder at I har delt oplysninger om de observerede ulvehvalpe ved Ulfborg i år.

På forhånd tak.

Hertil blev der svaret følgende:

”Det er ukorrekt.
Jeg skriver til pressenævnet”

På ulveatlas.dk/observationer/ skal der dog ifølge kilden til denne opdatering optræder der dog “kun” to indbretninger fra gruppen. I perioden 14. oktober 2012 til 10. december 2018 kan man se flere hundrede indberettede ulveobservationer fra andre grupper og enkeltpersoner, men altså “kun” to fra den aktuelle gruppe.

Ulvegruppen mener dog, at det er faktuelt forkert, at de ikke indberetter til ulveatlas.dk. Dagbladet “generaliserer” og derfor mener de, at bladet har overtrådt god presseskik.

Gruppen henviser endvidere til en samarbejdsaftale med Statens Naturhistoriske Museum i København, som frit kan anvende rådata fra gruppen.

Gruppen har derfor anført, at artiklen er partisk, da den indeholder faktuelt forkerte oplysninger. Desuden finder gruppen den er injurierende i forhold til gruppens frivillige arbejde, hvorfor artiklen er skadelig for netværkets arbejde i det offentlige rum. Gruppen hævder ligeledes, at påstandene ikke blev efterprøvet inden offentliggørelsen, ligesom det ikke fremgår af artiklen, hvor oplysningerne stammer fra.

Gruppen oplyser, at de ikke ønsker at udtale sig til journalisten, da de ikke ønsker at blande sig, da de mener, at det er op til bl.a. Københavns Universitet at bringe observationerne frem i det offentlige rum.

Gruppen har desuden anført, at der ikke er fremlagt bevis for, at artiklens udsagn stammer fra kilden Peter Sunde. Avisen burde have henvendt sig til Peter Sunde for at få oplysningen bekræftet, lyder det fra gruppen.

Endelige finder gruppen det forkasteligt, at de skal bevise deres uskyld og dermed dokumenter at de bringer observationer til ulveatls.dk.

Gruppen klager derfor over, at de ikke kan få genmæle til historien og i klagen skriver gruppens talsperson følgende:

Har dags dato forsøgt at få genmæle til dagens artikel i dagbladet i Holstebro skrevet af [Journalisten] og at få dagbladet til at rette dette, dette har de afslået og dette vil jeg gerne klage over.”

Dagbladet mener dog ikke, der er belæg for klagen til Pressenævnet. Journalisten har over to dage forsøgt at få en udtalelse fra gruppen, der hævede, at de har fotos af to ulveunger. Desuden beklager mediet gruppens manglende ville til dialog, da det kunne have tydeliggjort gruppens samarbejde med Københavns Universitet.

Dagbladet fastholder dog, at det er i overensstemmelse med fakta, når det hævdes, at gruppen ikke deler oplysninger med ulveatlas.dk og Naturhistorisk Museum, som er den officielle administrator af ulveobservationer i Danmark.

Dagbladet påpeger, at gruppen i det seneste år ikke er nævnt én eneste gang på den lange liste over ulveobservationer på ulveatlas.dk. En tilsvaende gruppe har til sammenligning over 80 registrerede observationer.

Bl.a. på den baggrund har Dagbladet Holstebro-Struer anført, at ovenstående generelt synes at bekræfte, at Peter Sunde har ret, når han som kilde har oplyst, at Naturhistorisk Museum ikke modtager ulveobservationer fra gruppen.

Dagbladet afviser også, at gruppen er nægtet mulighed for genmæle og i ankenævnets sagsfremstilling af sagen kan man se, at gruppen ikke har anmodet om genmæle, idet gruppens talsperson alene har bedt om at få oplysninger fjernet og i samme mail understreget, at han ikke ønsker at tale med artiklens journalist for at give sin opfattelse af sagen.

Dette besværliggør eller umuliggør i følge dagbladet muligheden for at undersøge, om ”oplysningernes rigtighed er utvivlsom”, som det formuleres i mediansvarslovens § 36, stk. 1, om grundlaget for at afvise en anmodning om genmæle.

Pressenævnet er en dansk institution etableret med grundlag i Medieansvarslovens kapitel 7. Pressenævnet behandler klager om overtrædelse af god presseskik og spørgsmål om genmæle. Kilde: Wikipedia

Pressenævnets syn på klagen

Hvordan ser Pressenævnet på de tre overordnede klagepunkter:

Generaliserer dagbladet, når de hævder, at gruppen ikke deler observationer af ulve med Naturhistorisk Museum i Aarhus, som står for den nationale ulveovervågning, hvor oplysningerne samles på ulveatlas.dk ?

Pressenævnet mener, at Dagbladet Holstebro-Struer i tilstrækkeligt omfang og i rimelig tid gjorde gruppen bekendt med kritikpunktet i artiklen, og at gruppen fik fornøden mulighed for at kommentere artiklens indhold. Nævnet udtaler herefter ikke kritik af Dagbladet Holstebro-Struer for at bringe udsagnet uden gruppens kommentarer hertil.

Burde Dagbladet have faktatjekke udsagnet fra Peter Sunde fra Århus Universitet, der overfor dagbladet har hævdet, at gruppen ikke deler observationer med ulveatlas.dk

Pressenævnet finder, at det kunne have fremstået tydeligere, at det påklagede udsagn ligeledes stammer fra kilden Peter Sunde, men nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for udtale kritik heraf.

Har gruppen ret, når de hævder at Dagbladet Holstebro-Struer har afvist at bringe et genmæle til artiklen? 

Pressenævnet påpeger bl.a. at gruppen ved sin henvendelse til Dagbladet Holstebro-Struer har afvist al efterfølgende kommunikation med den aktuelle journalist på opgaven. Dette gjorde Dagbladet Holstebro-Struer ude af stand til at undersøge, hvorvidt oplysningerne i artiklen var utvivlsomt rigtige, og om der derfor kunne være grundlag for genmæle.

Allerede på denne baggrund finder Pressenævnet, at Dagbladet Holstebro-Struer var berettiget til at afvise anmodningen om genmæle. Denne del af klagen afvises uden nærmere behandling.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »