Hvad er forskellen på anvendelse af formstøbt hørebeskyttelse med indbygget retningsbestemmelse og brug af mere traditionelle høreværnskopper? Det gør ny indehaver af Audiovox os klogere på

Af Netnatur og Audioxox

Når du står i butikken og skal købe nye høreværn, er der mange forskellige typer og modeller at vælge imellem. De forskellige typer kan gøre en stor forskel på oplevelsen samt på hvor godt hørelsen beskyttes under jagt.

I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de største fordele og ulemper ved kophøreværn og i-øret formstøbte høreværn. Vi har spurgt Martin Damm Jensen indehaver af Audiovox, som forhandler Soundscope Pro-tect I-Hunt, hvad jægere skal forholde sig til, når de skal købe nyt jagthøreværn.

Retningsbestemt lydopfattelse

– En af de væsentligste forskelle på traditionelle ørekopper og de formstøbte jagthøreværn er, at vores er baseret på retningsbaseret teknologi.

– Under et andetræk i skumringen eller dæmringen vil man derfor være stand til at opfange lyden af de indflyvende ænder, inden de viser sig og pludselig dukker ud af det svage lys, som kendetegner et morgen- og aftentræk.

Dermed vinder jægeren afgørende øjeblikke og kan rette fokus mod lyden. Enhver jæger ved, hvor vigtigt det kan være for træfprocenten.

– En af de i alt fire programmer, der er indbygget i Soundscope Pro-Tect I-Hunt, kalder vi populært for andeprogrammet, da det har vist sig særlig nyttigt under trækjagt i svagt lys.

Men ikke kun under andejagt i halvmørke, kan de retningsbestemte høreværn være en fordel. Også under jagt med riffel, kan man optimere sine chancer.

Under anstandsjagt efter f.eks. ræv og råvildt, vil man ofte blive varslet, når vildtet er i bevægelse. Dermed kan man rette fokus i den retning, man hørte rævens poteaftryk i løvet … eller lyden af en knækket kvist under vægten af et stykke råvildt.

Retningsbestemt lydopfattelse er ikke mindst en fordel, når man driver jagt i bevoksede områder, hvor skuddet måske skal afgives indenfor ganske få sekunder.

Ofte tager det kun vildtet et øjeblik at passere et brandbælte eller en anden ubevokset åbning, og derfor er der vigtigt at være klar i det øjeblik ræven eller hjorten eksponerer sig.

Fordelelen ved brug af præcis og retningsbestemt teknologi gør sig ikke mindst gældende under trykjagt, hvor alt fra ræv til kronvildt kan liste næsten lydløst gennem såten – ikke sjældent uden at jægeren opdager det.

Registrering af selv de svageste lyde, kan altså være forskellen på en chance eller en forpasset mulighed.

Den jæger, som allerede er klar og har riflen i anslag, vil, alt andet lige, være i stand til at afgive et hurtigt og mere sikkert skud end den jæger, der bliver taget på sengen og først opdager vildtet i sidste øjeblik.

Lyddæmpning og sikkerhed

Ud over den egentlig beskyttelse af ens hørelse, er der som nævnt mulighed for at optimere sin skydning og dermed afgive mere sikre skud – både under andejagt og drivjagt med riffel etc.

Martin Damm Jensen mener dog, at den måske mest unikke fordel ved de formstøbte høreværn fra Audiovox er selve kvaliteten af lydoplevelsen.

– Det er i princippet ikke vanskeligt at udvikle teknologi, som kan beskytte hørelsen og samtidig forstærke lydindtryk under brug. Udfordringen ligger i at udvikle produkter, der både kan forstærke lyden og samtidig gengive lyden naturtro.

Martin Damm Jensen sætter da heller ikke de formstøbte høreværn fra Audiovox under en skæppe og til Netnatur siger han:

– Bag udviklingen er anvendt den bedste teknologi overhovedet. Det er jeg ikke bange for at påstå.

– Det skyldes, at vores apparater er baseret på høreapparats-teknologi. Konkret har det flere fordele. Det betyder bl.a., at lyden forstærkes over hele spekteret og ikke blot i bestemte dele af spændet mellem bas og diskant.

– Har man allerede nedsat hørelse, – hvad mange jægere desværre har – vil det ofte være i hele spektret, at der opleves nedsættelse. Det kan vores høreværn rette op på under brug og derfor giver anvendelse af de formstøbte en markant bedre høreoplevelse.

I krat og kulde

– Set i forhold til brug af ørekopper vil jeg hævde, at brug af Soundscope Pro-Tect I-Hunt er en stor fordel, når man går gennem tæt terræn.

– F.eks. når man under efterårets jagter driver vildt frem mod posterede skytter. Her er det en fordel, at man kan færdes så ugeneret som muligt.

Modsat brug af kopper, der kan hænge fast i skrub og krat og måske rykkes af, kan man færdes ugegeret. Tilmed uden risiko for at pådrage sig høreskade, hvis en jagtkammerat skyder til en sneppe undervejs. Et enkelt skud fra en sidepost, som skyder lidt for tæt på, kan medføre permanent høreskade.

Uanset hvilket program man anvender, vil man altid være beskyttet mod høje lyde.

Når det bliver koldt, fremhæves desuden muligheden for at have høreværn på under selve jagten, da man blot kan iklæde sig hovedbeklædning uden at tage hensyn til hørebeskyttelsen.

– Jeg er klar over, at flere jægere vælger at tage kopper på uden på en strikhue. Man skal dog være klar over, at lyd blot skal bruge få millimeter for at trænge igennem og måske påvirke ens hørelse permanent.

– Ikke alle tænker på, at det kan være vanskeligt at få et par kopper til at slutte helt tæt, når de placeres over en hue, siger han …

Formstøbte høreværn er ikke mindst en fordel i forhold til hørekopper, når man anvender briller eller beskyttende skydebriller. Audiovox’s formstøbte og aktive jagthøreværn beskytter hørelsen mod høje lyde over 85 dB og kan samtidig forstærke svage lyde med op til 30 dB

Formstøbte høreværn er ikke mindst en fordel i forhold til hørekopper, når man anvender briller eller beskyttende skydebriller. Audiovox’s formstøbte og aktive jagthøreværn beskytter hørelsen mod høje lyde over 85 dB og kan samtidig forstærke svage lyde med op til 30 dB 

Vindstøj og lyddæmpning tilpasset jagtformen

Soundscope Pro-Tec I-hunt er forsynet med fire programmer hvilket gør at man kan vælge et program, der passer bedst til den aktuelle situation og den konkrete jagtform.

 

De fire programmer:

Program 1 Aktiv støjreduktion over 85 dB med lydforstærkning op til 30 dB

Program 2 Aktiv støjrektion med basreduktion og lydforstærkning op til 30 dB

Program 3 Aktiv støjreduktion over 85 dB med forbindelse til Telespole til smartphone eller jagtradio (ekstraudstyr)

Program 4 Passiv 26 dB støjdæmpning med forbindelse til Telespole til smartphone eller jagtradio (ekstraudstyr)

 

Skift mellem programmerne sker via en lille trykknap på hvert høreværn, hvor man også finder et drejehjul til individuel tilpasning af lydstyrken.

Sidst nævnte mulighed kan i visse situationer være en fordel og her nævnes eksemplet med jægeren, der er posteret i nærhed af en trafikeret vej.

Her man kan vælge at skrue ned for det lydsignal, man modtager fra det øre, som er vendt mod f.eks. en støjende motorvej.

Den måske vigtigste forskel er dog ifølge Martin Damm Jensen, at de formstøbte ikke forstærker vindstøj, som det kendes fra ørekopper.

– På en blæsende dag kan det være lidt af en prøvelse at være forsynet med ørebeskyttelse uden aktiv vindstøjsdæmpning, som ikke tager højde for vindstøj. Men i og med, at den formstøbte hørebeskyttelse nærmest er skruet ind i selve øregangen, virker de i praktisk som en naturlig del af øret.

Under skydning på skydebanen kan man vælge et program, som lukker baggrundsstøj ude, og dermed kan man måske bedre holde fokus og høj koncentration. Også uden at man er helt lukket af for omverdenen. Man kan stadig høre stemmer og følge med i samtaler – men på den lydstyrke, som man finder passende til situationen. Efter skydning kan man klikke sig tilbage til normalprogrammet …

Brug under jagten

– Risikoen for at miste sine formstøbte høreværn under jagt er nær lig nul. Det siger Martin Damm Jensen som er indehaver af Audiovox, der udover hørebeskyttelse til PET, politi og mange andre faggrupper også tilbyder formstøbt og individuelt tilpasset hørebeskyttelse til jægere.

– Vi oplever bogstaveligt talt ingen, som mister deres formstøbte høreværn. Det skyldes, at vores produkter skrues på og af. De kan dermed ikke falde ud af øret. Høreværnet virket ikke generende og jægerne beholder i reglen deres hørebeskyttelse på under hele jagtdagen. Selv når de går til frokost.

De formstøbte jagthøreværn, som tilbydes via Audiovox, markedsføres under navnet Soundscope Pro-Tect I-Hunt og på hjemmesiden kan man læse at:

” Vi laver et aftryk af hver øre hvorefter aftrykket 3D scannes og høreværnerne 3D-printes efter 3D-scanningen”

Formstøbte Aktive Elektroniske Jagthøreværn Soundscope Pro-Tect I-Hunt.

Audiovox’s formstøbte aktive jagthøreværn er individuelt tilpasset den enkelte brugers ører. Der laves et aftryk af hver øre hvorefter aftrykket 3D scannes og høreværnerne 3D-printes efter 3D-scanningen.

Aftrykkene foretages af en af Audiovox’s specialister eller en af de cirka 1.000 samarbejdspartnere, der findes spredt ud over det meste af Danmarkskortet.

Går ikke kolde

Høreapparaterne leveres med batterier, og der betyder, at man ikke pludselig står på en jagt med ubrugelige høreværn, da de først skal oplades, før de igen er klar til brug.

– Har man overset advarslen om at batteritiden er ved at løbe ud, skal man ikke fortvivle. Sker det, kan man skrue apparaterne ud og isætte nye batterier. Dermed kan man fortætte jagten uden risiko for pådragelse af høreskade.

– Vi har beregnet, at et sæt batterier i reglen holder til cirka 200 timers aktivt brug og det rækker trods alt til en del jagter.

Prisen for et par jagthøreværn med retningsteknologi er cirka 6.000 kroner og på hjemmesiden Audiovox henvise til nærmeste samarbejdspartnere, der kan stå for produktionen af de individuelle tilpassede høreværn. Der er cirka 100 forhandlere i hele landet og leveringstiden oplyses til at være cirka 4 uger fra bestilling til modtagelse.
Datablad

LÆS MERE:
AUDIOVOX 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »