I de seneste to sæsoner, har det været tilladt at skyde grågæs i august. Men hvor mange grågæs nedlægges der i “den gamle” jagtmåned for gæs

Af Redaktionen, 20. juli 2020

Efter to år med mulighed for at nedlægge grågæs i august måned på dyrkede marker melder spørgsmålet sig: 

Hvor effektiv er “den gamle” jagtmåned set i forhold til den rigtige sæson, der strækker sig fra første september til 31. august? 

Det spørgsmål ser DCE, Aarhus Universitet nærmere på i vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen. Sidst nævnte baserer sig på jægernes indsendte vinger fra nedlagt vildt. 

På de baggrunde har universitet beregnet, at cirka 10% af de nedlagte grågæs i Danmark skydes i august. 

Tallene er stort set identiske for såvel første sæson med augustjagt som anden og nu afsluttede jagtsæson 2019/20.

“Den gamle” jagttid, som mange jægere endnu kan huske, startede faktisk første august, og var primært rettet mod danske ynglefugle på morgen- og aftentræk. 

Dengang var jagten for alle jægere – landjægere såvel som strandjægere, der drev jagt med pramme og skydekajakker. 

Sådan er det ikke i dag. Augustjagten er kun for jægere, som driver jagt på marker i omdrift, der ligger mindst 300 meter fra vådeområder. 

Herunder ses i hvilke egne, der hen over sæsonen blev nedlagt fleste grågås. Kortet kan ses på Fauna.au.dk, hvor man kan få flere informationer i de enkelte kommuner. 

Det samlede udbytte af grågæs har været nogenlunde stabilt med cirka 52.000 nedlagte fugle i 2012 og 55.000 i afsluttet jagtsæson.

I den mellemliggende sæsoner har der dog været udsving, med 2015 som det bedste år med oprundet 66.000 nedlagte fugle. 

På kortet herunder, der tilsvarende baserer sig på DCE’s oplysninger, kan man se den udvikling, der har været i afskydningen da danske ynglefugle såvel som tiltrækkende grågæs. 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 142)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »