Udbrud af den farlige svinesygdom Aujeszkys vækker bekymring i DLS, da smitten kan bringes videre til andre dyr – herunder f.eks. hjortevildt 

Af Knud Marrebæk, Dansk Land- og Strandjagt (DLS)

To udbrud af den farlige svinesygdom Aujeszkys er fundet hos tamsvin og vildsvin i det centrale Frankrig.

Aujeszkys bliver også herhjemme kaldt falsk hundegalskab, som er en herpesvirus, der forårsager hjernebetændelse ved grise.

Især smågrise bliver hårdt ramt, hvor dødeligheden kan være op mod 100 procent.

Aujeszkys: Svin er hovedvært, hvilket vil sige, at kun svin kan bringe smitten videre til andre dyr, såsom kvæg, små drøvtyggere, hjorte, hunde, katte, ræve, mink og gnavere. Disse dyr er alle blindgydeværter, dvs. de kan ikke viderebringe sm​​​​itten til nye dyr. KILDE: Fødevarestyrelsen

 

Det er heldigvis kun svin, der som hovedvært kan bringe smitten videre til andre dyr som for eksempel kronvildt, kvæg, hunde, katte, ræve og gnavere etc. 

Aujeszkys har ikke været i Danmark siden 1991, selvom der er flere udendørs besætninger med grise i dag i forhold til 1991.

Man kan godt blive bekymret, når klovvildtbestanden herhjemme ikke har været større i nyere tid end den er nu.

Pressemeddelelser, der i lighed med ovenstående, ønskes optaget på Netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »